Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Zespół ds. programów studiów

 

Przewodnicząca:

Prof. dr hab. n. med. Katarzyna Drabko

tel. :+48 81448 6030

 

Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia:

Dr hab. n. med. Grzegorz Staśkiewicz, prof. ucz.

 

Członkowie:

 1.  Prof. dr hab. n. med. Ewa Urbańska
 2. Prof. dr hab. Elżbieta Czekajska-Chehab
 3.  Prof. dr hab. n. med. Agata Filip
 4.  Dr hab. n. med. Tomasz Blicharski, prof. ucz.
 5.  Dr hab. n. med. Piotr Pożarowski
 6.  Dr n. med. Magdalena Horodeńska
 7.  Dr n. med. Marek Majewski
 8. Interesariusz zewnętrzny dla kierunku lekarskiego Janusz Wargocki Katedra i Klinika Gastroenterologii z Pracownią Endoskopową Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny NR 4 w Lublinie
 9. Pracownik administracyjny – Agnieszka Pytel
 10. Student- Mateusz Skrętowicz

 

Planowane terminy spotkań:

 

  Rok

 

                          2021

 

                                        2022

Miesiąc

 

Wrzesień

 

 

Październik

 

 

Listopad

 

 

Grudzień

 

Styczeń

 

Luty

 

 

Marzec

 

 

Kwiecień

 

 

Maj

 

Czerwiec

    Dzień

 

28

 

19

 

23

 

14

 

18

 

22

 

29

 

19

 

17

 

7

 

Formularze do pobrania: 

 Arkusz przedłużonej obserwacji studenta

 Formularz zgłoszenia osiągnięcia dydaktycznego do zespołu programowego

 

 

Kierunek biomedycyna I oraz II stopień

 

Przewodnicząca:

Prof. dr. hab. n. med. Alina Olender 

tel. :+48 81448 6400

 

Członkowie:

 1. Dr hab n. przyr. Przemysław Tylżanowski
 2. Dr n. med. Katarzyna Skóra
 3. Dr Barbara Miziak
 4. Dr Agnieszka Bogut
 5. Prof. dr hab. Bożena Kamińska-Kaczmarek - Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN - Interesariusz zewnętrzny dla kierunku biomedycyna
 6. Pracownik administracyjny : Katarzyna Skiba
 7. Student - Aleksandra Ostapiuk

 

Planowane terminy spotkań:

 

 

  Rok 

 

                          2020

 

                                        2021

Miesiąc 

 

Wrzesień

 

 

Październik

 

 

Listopad

 

 

Grudzień

 

 

Styczeń

 

Luty

 

 

Marzec

 

 

Kwiecień

 

 

Maj

 

 

Czerwiec

    Dzień 

 

30

 

 

-

 

25

 

 

-

 

27

 

 

-

 

24

 

 

-

 

26

 

 

(9)

 

Zespoły