Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Zespół ds. rozwoju i ewaluacji kadry dydaktycznej i studentów

Przewodnicząca:

Prof. dr hab. n. med. Halina Lach

tel. :+48 81724 4535

 

Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia:

Dr hab. n. med. Grzegorz Staśkiewicz, prof. ucz.

 

Członkowie:

 1. Dr hab. n. med Agnieszka Bojarska-Junak, prof. ucz.
 2. Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Buszewicz
 3. Dr hab. n. med. Magdalena Chrościńska-Krawczyk
 4. Prof. dr hab. n. med. Hanna Karakuła-Juchnowicz
 5. Dr hab. n. med.  Beata Kasztelan-Szczerbińska
 6. Prof. dr hab. n. med.Tomasz Kocki
 7. Dr n. med. Agata Makarewicz
 8. Dr hab. n. med. Jolanta Mieczkowska
 9. Prof. dr hab. n. med. Monika Podhorecka
 10. Prof. dr hab. n. med. Andrzej Semczuk
 11. Prof. dr hab. n. med. Bożena Targońska-Stępniak
 12. Dr hab. n. med. Dariusz Szczepanek, prof. ucz.
 13. Pracownik administracyjny – mgr inż. Magdalena Olcha
 14. Student – Paweł Kamiński

 

Planowane terminy spotkań:

 

  Rok

 2022

 

2023

Miesiąc

 

Sierpień

 

 

Wrzesień

 

 

Październik

 

 

Listopad

 

Grudzień

Styczeń

 

Luty

 

 

Marzec

 

 

Kwiecień

 

 

Maj

 

   Dzień

23

28

26

22

21

25

22

29

26

31

 

 

Zespoły