Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Zespół ds. rozwoju i ewaluacji kadry dydaktycznej i studentów

Przewodnicząca:

Prof. dr hab. n. med. Halina Lach

tel. :+48 81724 4535

 

Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia:

Dr hab. n. med. Grzegorz Staśkiewicz, prof. ucz.

 

Członkowie:

 1. Prof. dr hab. n. med. Andrzej Semczuk
 2. Prof. dr hab. n. med. Tomasz Kocki
 3. Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Buszewicz
 4. Prof. dr hab. n. med. Hanna Karakuła-Juchnowicz
 5. Dr hab. n. med. Agnieszka Bojarska-Junak
 6. Dr hab. n. med. Beata Kasztelan-Szczerbińska
 7. Dr hab. n. med. Dariusz Szczepanek, prof. ucz.
 8. Dr n. med. Agata Makarewicz
 9. Dr hab. n. med. Magdalena Chrościńska-Krawczyk
 10. Pracownik administracyjny - Izabela Grudzień-Kamela
 11. Student – Adrianna Gorecka

 

Planowane terminy spotkań:

 

  Rok

 

                          2021

 

                                        2022

Miesiąc

 

Wrzesień

 

 

Październik

 

 

Listopad

 

 

Grudzień

 

Styczeń

 

Luty

 

 

Marzec

 

 

Kwiecień

 

 

Maj

 

Czerwiec

    Dzień

 

29

 

26

 

29

 

21

 

24

 

28

 

4 oraz 25

 

20

 

23

 

13

 

 

Zespoły