Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Zgłoszenie dla Studentów i Doktorantów do pracy przy zwalczaniu epidemii

Formularz Rejestracyjny

Nr Albumu*

Imię*

Nazwisko*

PESEL*

Adres e-mail*

podać adres przypisany do domeny umlub.pl, czyli: numeralbumu@student.umlub.pl

Numer telefonu kontaktowego*

zalecany komórkowy - np. +48123456789

Kierunek*

Rok studiów*

Adres zamieszkania

Opis sekcji w tym miejscu

Ulica*

Nr domu, mieszkania*

Kod pocztowy*

Miejscowość*

POLE OBOWIĄZKOWE - proszę załączyć skan lub dobrej jakości zdjęcie własnoręcznie podpisanego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

  * - pola wymagane