Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Aktualności

13.12.2021

Współpraca Uniwersytetu Medycznego w Lublinie i Jordan University of Science and Technology, Irbid-Jordania

Delegacja z Lublina przed wejściem do Jordan University of Science and Technology Współpraca Uniwersytetu Medycznego w Lublinie i Jordan University of Science and Technology, Irbid-Jordania

W dniach 4-9.12.2021 r. delegacja UML w składzie prof. dr hab. Ingrid Różyło-Kalinowska, prodziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego, dr Jarosław Sobieszczański, prof. Uczelni, prodziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego oraz mgr Natalia Radczuk, Biuro Programów Wymiany Akademickiej, odbyła wizytę w partnerskim uniwersytecie Jordan University of Science and Technology (JUST). Celem wizyty była realizacja projektu współpracy w ramach Programu Erasmus+ KA-107.

 

Zgodnie z zatwierdzonymi przez obie instytucje założeniami wizyty prof. dr hab. Ingrid Różyło-Kalinowska oraz dr Jarosław Sobieszczański, prof. Uczelni, przeprowadzili serię wykładów i seminariów skierowanych do studentów oraz nauczycieli akademickich. Dodatkowe spotkania z przedstawicielami władz JUST, m.in. prof. Suhad Al-Jundi (Vice President), prof. Feda Al-Tamimi, (Director of the International Relations Office), prof. Firas Abdulrahman Al Quran (Dean of Faculty of Dentistry), prof. Nail A. Obeidat (Dean of the Faculty of Medicine), assist. prof. Tamara Athamneh (the Nanotechnology Institute), zaowocowały rozmowami o kontynuacji wymiany akademickiej w zakresie stomatologii oraz poszerzeniu partnerstwa o wymianę studentów i nauczycieli akademickich pozostałych dziedzin, wymianę kadry admin-techn. oraz współpracę naukową.

 

 

 

 

Cooperation of the Medical University of Lublin and Jordan University of Science and Technology, Irbid-Jordan

Between Dec. 04-09, 2021, the MUL delegation, including Prof. Ingrid Różyło-Kalinowska, MD, PhD, Vice-Dean of the Faculty of Medicine and Dentistry, Jarosław Sobieszczański, DDS, PhD. Univ. Prof., Vice-Dean of the Faculty of Medicine and Dentistry, and Natalia Radczuk, Office of Academic Exchange Programs, visited the Jordan University of Science and Technology (JUST). The purpose of the visit was to continue cooperation under the Erasmus + KA-107 Program. 

 

In accordance with the assumptions of the visit approved by both institutions, Prof. Ingrid Różyło-Kalinowska and dr Jarosław Sobieszczański conducted a series of lectures and seminars addressed to JUST students and academic teachers. Additional meetings with the representatives of JUST authorities, incl. prof. Suhad Al-Jundi (Vice President), prof. Feda Al-Tamimi, (Director of the International Relations Office), prof. Firas Abdulrahman Al Quran (Dean of Faculty of Dentistry), prof. Nail A. Obeidat (Dean of the Faculty of Medicine), assist. prof. Tamara Athamneh (the Nanotechnology Institute), resulted in the intention to continue the academic exchange in the field of dentistry and the expansion of the partnership to include the exchange of students and academic teachers in other fields, exchange of admin-tech staff. and scientific cooperation.

Kalendarz

Czerwiec 2023