Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Prorektor ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym

Prorektor ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno – Gospodarczym sprawuje nadzór nad przedsiębiorczością akademicką, transferem wiedzy oraz popularyzacją nauki w otoczeniu społecznym.

 

Do głównych obowiązków Prorektora ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno – Gospodarczym należą sprawy dotyczące: ochrony praw własności intelektualnej, komercjalizacji bezpośredniej wyników badań naukowych, prac rozwojowych i know – how oraz kwestie dotyczące współpracy z biznesem.

 

Ponadto, Prorektor ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno – Gospodarczym odpowiada za popularyzację i promocję nauki i wyników badań naukowych w otoczeniu społecznym i gospodarczym.

Prorektor ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno – Gospodarczym realizuje zadania przy pomocy następujących jednostek organizacyjnych:

  1. Centrum Transferu Wiedzy;
  2. Pełnomocnik Rektora ds. Współpracy z Biznesem oraz we współpracy z Rzecznikiem Patentowym.

 

Biznes