Medical University of Lublin

Senate

 

 

 

1

Professor, MD, PhD Wojciech Załuska

Rector of the Medical University of Lublin

2

Associate Professor, MD, PhD  Marek Sawicki

Vice-Rector for Clinical Affairs

3

Professor, MD, PhD  Andrzej Stepulak

Vice-Rector for Scientific Affairs

4

Professor, MD, PhD Kamil Torres

Vice-Rector for Educational Affairs

5

Professor, MD, PhD  Dorota Krasowska

Vice-Rector for Human Resources and Staff Development

6

Professor, MD, PhD Robert Rejdak

Vice-Rector for Internationalization and Digitization

7

Professor, MD, PhD Jarosław Dudka

Vice-Rector for Cooperation with Social and Business Environment

8

Professor, MD, PhD Krzysztof Giannopoulos

Director of Doctoral School

9

Professor, MPharm, PhD Biała Grażyna

Dean of the Faculty of Pharmacy

10

Associate Professor, MD, PhD Wysokiński Mariusz

Dean of Faculty of Health Sciences

11

Professor, MD, PhD  Łuszczki Jarogniew

Dziekan Międzywydziałowego Centrum Dydaktycznego

12

Associate Professor, MD, PhD Paweł Miotła

Vice Dean of Faculty of Medicine

13

Professor, MD, PhD  Różyło-Kalinowska Ingrid

Vice Dean of Faculty of Medical Dentistry

14

Professor, MPharm, PhD  Malm Anna

Vice Dean of Faculty of Pharmacy

15

MD, PhD Fidecki Wiesław

Vice Dean of Faculty of Health Sciences

16

Professor, MD, PhD  Dzida Grzegorz

17

Professor, MD, PhD  Hus Marek

18

Professor, MD, PhD  Jargiełło Tomasz

19

Professor, MD, PhD Patryn Rafał

20

Professor, MD, PhD Plech Tomasz

21

Professor, MD, PhD  Rahnama-Hezavah Mansur

22

Professor, MD, PhD  Rejdak Konrad

23

Professor, MD, PhD  Rola Radosław

24

Professor, MD, PhD  Semczuk Andrzej

25

Professor, MD, PhD  Sikora Przemysław

26

Professor. dr hab. n. farm. Skalicka-Woźniak Krystyna

27

Professor, MD, PhD  Szymańska Jolanta

28

Professor, MD, PhD Tomasiewicz Krzysztof

29

Professor. dr hab. n. farm. Wujec Monika

30

Associate Professor, MD, PhD Iłżecki Marek

31

dr hab. n. farm. Polak Beata

32

Associate Professor, MD, PhD Szczepanek Dariusz

33

Associate Professor, MD, PhD Terlecki Piotr

34

dr n. med. Brzozowski Wojciech

35

dr n. farm. Duma Dariusz

36

dr n. med. Łobacz Michał

37

dr n. med. Michalak-Stoma Anna

38

mgr Makarczuk Jacek

39

mgr inż. Sierpiński Radosław

 

Representatives of PhD students

40

lek. Chudzik Robert

41

lek. Padała Olga

 

Student representatives

 

42

Bator Damian

43

Głodzik Kacper

44

Kidyba Paulina

45

Klimek Katarzyna

46

Kornaś Piotr

47

Kuś Adrian

48

Mazurek Grzegorz

49

Żuraw Daria

Senate members with an advisory vote

 

50

prof. dr hab. Jarosław Dudka

Prorektor ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno- Gospodarczym

51

mgr Ewa Abramek Kanclerz UM

52

mgr Małgorzata Łobodzińska Z-ca Kanclerza

53

mgr Teresa Tyzo Z-ca Kanclerza - Kwestor

54

mgr Renata Birska Dyrektor Biblioteki Głównej

55

mgr Beata Kowalska Koordynator Zespołu Radców Prawnych

56

lek. med. Beata Gawelska Dyrektor SPSK Nr 1

57

  dr Radosław Starownik Dyrektor SPSK Nr 4

58

  mgr inż. Ryszard Śmiech Dyrektor USzD

59

  dr hab. Elżbieta Pels Dyrektor UCS

60

dr hab. prof. UML Tomasz Blicharski

61

  prof. dr hab. Ryszard Maciejewski

 

University

Calendar

June 2024


Events

Meeting with the Dean - 5th-6th AM/TW, 4th-6th INT


Students of 5th and 6th year Regular and BIS, and 4th - 6th year International! Next online meeting with the Dean for you will take place online on Monday, April 24, at 19:45....
more
15.02.2022

To All Candidates to 2022/2023 academic year


Study with us. We offer four programs in English. Join us Do you want to become a nurse or a midwife? Or maybe you want to study medicine and dentistry? The Medical University of...
more