Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Formularz zgłoszenia zapotrzebowania na informator pt. ABC Opieki okołoporodowej - dla AOSów

Wypełnij ankietę

Logotyp Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Programu Zdrowia wraz z opisem dotyczącym finansowania ze środków NPZ na lata 2021-2025

Nazwa i adres podmiotu*

Numer NIP*

Województwo, w którym podmiot prowadzi działalność*

Miejscowość, w której działa podmiot*

Czy podmiot ma zawartę umowę z NFZ na świadczenie w zakresie położnictwa i ginekologii*

Czy wyrażają Państwo zgodę na bezpłatne otrzymanie informatora dla kobiet w okresie ciąży na temat przepisów standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej w formie drukowanej?*

Proszę napisać, ile egzemplarzy informatora chcą Państwo otrzymać?

Wypełniają wyłącznie Placówki zainteresowane otrzymaniem informatoraw formie drukowanej

Proszę podać średnią roczną liczbę kobiet w ciąży będących pod Państwa opieką?*

Wypełniają wyłącznie Placówki zainteresowane otrzymaniem informatora w formie drukowanej

Jak ocenia Pani / Pan wiedzę ciężarnych i ich rodzin na temat obowiązującego standardu opieki okołoporodowej

 1 - Bardzo niska2 - Raczej niska3 - Średnia - ani niska, ani wysoka4 - Raczej wysoka5 - Bardzo wysoka6 - Trudno powiedzieć

Dane do kontaktu - email*

Dane do kontaktu - telefon

  * - pola wymagane