Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Formularz zgłoszenia zapotrzebowania na informator pt. ABC Opieki okołoporodowej - dla Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych

Wypełnij ankietę

Logotyp Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Programu Zdrowia wraz z opisem dotyczącym finansowania ze środków NPZ na lata 2021-2025

Nazwa i adres podmiotu*

Numer NIP*

Województwo, w którym podmiot prowadzi działalność*

Miejscowość, w której działa podmiot*

Czy wyrażają Państwo zgodę na bezpłatne otrzymanie informatora dla kobiet w okresie ciąży dotyczącego przepisów standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej w formie drukowanej?*

Proszę określić liczbę jednostek POZ, które zatrudniają położne zrzeszone w Państwa Izbie*

Proszę podać, ile chcą Państwo otrzymać egzemplarzy informatora przeznaczonego do dystrybucji wśród ciężarnych przez położne POZ zrzeszone w Państwa Izbie

Jak ocenia Pani / Pan wiedzę ciężarnych i ich rodzin na temat obowiązującego standardu opieki okołoporodowej

 1 - Bardzo niska2 - Raczej niska3 - Średnia - ani niska, ani wysoka4 - Raczej wysoka5 - Bardzo wysoka6 - Trudno powiedzieć

Dane do kontaktu - email*

Dane do kontaktu - telefon

  * - pola wymagane