Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Koordynatorzy kierunku lekarskiego 2020 - 2024

Grupa zajęć / przedmiot

Koordynator

Jednostka

Telefon

Adres e-mail

KOORDYNATOR KIERUNKU

prof. dr hab. n. med. Tomasz Blicharski

Katedra Rehabilitacji i Fizjoterapii

81 724 4894

81 724 4184

81 724 4179

tomasz.blicharski@umlub.pl

Koordynatorzy