Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Koordynatorzy kierunku lekarskiego ds. studentów anglojęzycznych 2020-2024

GRUPA PRZEDMIOTÓW

PRZEDMIOT

JEDNOSTKA

IMIĘ I NAZWISKO KOORDYNATORA

NUMER TELEFONU

ADRES E-MAIL

KOORDYNATOR KIERUNKU LEKARSKIEGO DS. STUDENTÓW ANGLOJĘZYCZNYCH

Zakład Genetyki Nowotworów z Pracownaią Cytogenetyczną

prof. dr hab. n. med. Agata Filip

81 448 6102

agata.filip@umlub.pl

GRUPA A- NAUKI MORFOLOGICZNE

KOORDYNATOR GRUPY PRZEDMIOTÓW A

Zakład Anatomii Prawidłowej

dr n. med. Jacek Baj

81 448 60 20

jacekbaj@umlub.pl

 

Anatomia prawidłowa człowieka

Zakład Anatomii Prawidłowej

dr n. med. Jacek Baj

81 448 60 20

jacekbaj@umlub.pl

 

Histologia z embriologią

Katedra i Zakład Histologii Embriologii i Cytofizjologii

dr n. med. Marta Lis-Sochocka

81 448 61 53

marta.lis-sochocka@umlub.pl

GRUPA B- NAUKOWE PODSTAWY MEDYCYNY

KOORDYNATOR GRUPY PRZEDMIOTÓW B

Katedra i Zakład Biochemii i Biologii Molekularnej

dr n. med. Agnieszka Stenzel-Bembenek

81 448 63 59

agnieszkastenzelbembenek@umlub.pl 

 

Biologia

Katedra i Zakład Biologii i Parazytologii

dr n. med. Zbigniew Zając

81 448 60 60

zbigniew.zajac@umlub.pl

 

Chemia

Zakład Chemii Analitycznej

dr hab. n. farm. Anna Błażewicz

81 448 71 85

annablazewicz@umlub.pl

 

Fizyka-biofizyka

Katedra i Zakład Biofizyki

prof. dr hab. n. med. Hanna Trębacz

81 448 63 36 

hanna.trebacz@umlub.pl

 

Matematyka-statystyka

Zakład Informatyki i Statystyki Med. z Pracownią Zdalnego Nauczania

dr n. med. Tomasz Słomka

81 448 67 33

tomasz.slomka@umlub.pl

 

Biochemia i biologia molekularna

Katedra i Zakład Biochemii i Biologii Molekularnej

dr n. med. Agnieszka Stenzel-Bembenek

81 448 63 59

agnieszkastenzelbembenek@umlub.pl 

 

Patofizjologia

Katedra i Zakład Patofizjologii

dr n. med. Katarzyna Załuska-Ogryzek

81 448 65 04

katarzynazaluskaogryzek@umlub.pl

 

Podstawy informatyki z elementami statystyki medycznej

Zakład Informatyki i Statystyki Med. z Pracownią Zdalnego Nauczania

mgr Urszula Deneka 

81 448 69 63

urszula.deneka@umlub.pl

 

Biologia człowieka

Zakład Anatomii Prawidłowej

dr n. med. Jacek Baj

81 448 60 20

jacekbaj@umlub.pl

 

Chemia organiczna

Katedra i Zakład Syntezy i Technologii Chem. Środ. Lecznicz.

dr n. farm. Tomasz Wróbel


81 814 48 72

tomasz.wrobel@umlub.pl

 

Fizyczne podstawy medycyny

Katedra i Zakład Biofizyki

prof. dr hab. n. med. Hanna Trębacz

81 448 63 36

hanna.trebacz@umlub.pl

 

Informatyka

Zakład Informatyki i Statystyki Med. z Pracownią Zdalnego Nauczania

mgr Urszula Deneka

81 448 69 63

urszula.deneka@umlub.pl

 

Fizjologia człowieka

Katedra i Zakład Fizjologii Człowieka

dr n. farm. Joanna Warchulińska

81 448 60 80

joanna.warchulinska@umlub.pl

 

Biologia komórki i nowotworów

Zakład Anatomii Prawidłowej

dr n. med. Jacek Baj

81 448 60 20

jacekbaj@umlub.pl

 

Zintegrowane nauki podstawowe

Zakład Dydaktyki i Symulacji Medycznej

dr n. med. Łukasz Pietrzyk

81 742 36 84

lukasz.pietrzyk@umlub.pl

 

Nauki behawioralne - Biostatystyka

Zakład Matematyki i Biostatystyki Medycznej

dr n. med. Tomasz Słomka

81 448 67 33

tomasz.slomka@umlub.pl

 

Parazytologia

Katedra i Zakład Biologii i Parazytologii

dr n. med. Zbigniew Zając

81 448 60 65

zbigniew.zajac@umlub.pl

GRUPA C- NAUKI PRZEDKLINICZNE

KOORDYNATOR GRUPY PRZEDMIOTÓW C

Pracownia Farmakologii Komókowej i Molekularnej

prof. dr hab. n. med. Ewa Urbańska

81 448 64 60

ewa.urbanska@umlub.pl

 

Genetyka oraz Genetyka medyczna

Zakład Genetyki Nowotworów z Pracownią Cytogenetyczną

dr n. med. Szymon Zmorzyński

81 448 61 03

szymon.zmorzynski@umlub.pl

 

Genetyka kliniczna

Zakład Genetyki Klinicznej

dr n. med. Paulina Gil-Kulik

81 448 61 10

pauina.gil-kulik@umlub.pl

 

Mikrobiologia lekarska

Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej

dr n. med. Agnieszka Bogut

81 448 64 10

agnieszkabogut@umlub.pl

 

Patomorfologia

Katedra i Zakład Patomorfologii Klinicznej

dr n. med. Dorota Lewkowicz

81 448 65 37

dorota.lewkowicz@umlub.pl 

 

Farmakologia i toksykologia

Pracownia Farmakologii Komókowej i Molekularnej

prof. dr hab. n. med. Ewa Urbańska

81 448 64 60

ewa.urbanska@umlub.pl

 

Neurofarmakologia

Katedra i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej

dr hab. n. med. Mariusz Świąder

81 448 64 50 

ewa.urbanska@umlub.pl

 

Immunologia kliniczna

Katedra i Zakład Immunologii Klinicznej

dr hab. n. med. Piotr Pożarowski

81 448 64 34

piotr.pozarowski@umlub.pl 

 

Toksykologia kliniczna

Klinika Toksykologii

lek. med. Kamil Zaleski

815 3740 80

kamil.zaleski@umlub.pl

 

Diagnostyka laboratoryjna

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

mgr Magdalena Nieśpiałowska

81 448 71 20

magdalenaniespialowska@umlub.pl

 

Propedeutyka chorób wewnętrznych

Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych

dr hab. n. med. Marcin Trojnar

81 532 77 17 

marcintrojnar@umlub.pl

GRUPA D- NAUKI BEHAWIORALNE I SPOŁECZNE Z ELEMENTAMI PROFESJONALIZMU

KOORDYNATOR GRUPY PRZEDMIOTÓW D

Katedra i Zakład Biologii i Parazytologii

dr hab. n. med. Katarzyna Bartosik

81 448 60 60

katarzyna.bartosik@umlub.pl

 

Język angielski medyczny

Zakład Dydaktyki i Symulacji Medycznej

mgr Natalia Radczuk

81 448 53 84

natalia.radczuk@umlub.pl

 

Język polski

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

dr n. hum. Katarzyna Karska

81 448 62 20 

katarzynakarska@umlub.pl

 

Psychospołeczne aspekty medycyny 

Zakład Psychologii Stosowanej

dr n. o zdr. Joanna Milanowska

81 448 66 02

joanna.milanowska@umlub.pl

 

Elementy profesjonalizmu

Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych

dr hab. n. med. Marcin Trojnar

81 532 77 17 

marcintrojnar@umlub.pl

 

Komunikowanie w medycynie

Zakład Dydaktyki i Symulacji Medycznej

dr n. med. Aleksandra Rutkowska

81 448 66 02

aleksandra.rutkowska@umlub.pl

 

Socjologia w medycynie

Zakład Socjologii Medycyny

dr n. społ. Luiza Nowakowska

81 448 69 63

luiza.nowakowska@umlub.pl

 

Parazytologia

Katedra i Zakład Biologii i Parazytologii

dr hab. n. med. Katarzyna Bartosik

81 448 60 60

katarzyna.bartosik@umlub.pl

 

Nauki behawioralne -etyka

Zakład Etyki i Filozofii Człowieka

dr n. o zdr. Anna Zagaja 

81 448 68 50

annazagaja@umlub.pl

 

Nauki behawioralne - Podstawy Filozofii

Pracownia Filozofii Medycyny

dr n. o zdr. Anna Zagaja 

81 448 68 50

annazagaja@umlub.pl

 

Nauki behawioralne - Psychologia Medyczna

Zakład Psychologii Stosowanej

dr n. o zdr. Joanna Milanowska

81 448 66 02

joanna.milanowska@umlub.pl

 

Terminologia Medyczna

Zakład Dydaktyki i Symulacji Medycznej

mgr Natalia Radczuk

81 448 53 84

natalia.radczuk@umlub.pl

 

Higiena i Żywienie

Katedra i Zakład Higieny

dr hab. n. med. Barbara Nieradko-Iwanicka

81 448 61 30

barbara.nieradko-iwanicka@umlub.pl

 

Medycyna oparta na faktach (EBM)

Zakład Dydaktyki i Symulacji Medycznej

lek. med. Aleksandra Winiarska

81 448 59 30

aleksandra.winiarska@umlub.pl

 

Historia medycyny

Zakład Anatomii Prawidłowej

dr n. med. Jacek Baj

81 448 60 20

jacekbaj@umlub.pl

GRUPA E- NAUKI KLINICZNE NIEZABIEGOWE

KOORDYNATOR GRUPY PRZEDMIOTÓW E

Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych

dr hab. n. med. Andrzej Prystupa

81 532 77 17 

andrzej.prystupa@umlub.pl

 

Umiejętności kliniczne

Zakład Dydaktyki i Symulacji Medycznej

dr n. med. Łukasz Pietrzyk

81 742 36 84

lukasz.pietrzyk@umlub.pl

 

Anatomia chirurgiczna i radiologiczna

Zakład Dydaktyki i Symulacji Medycznej

dr n. med. Tomasz Korzeniowski

 

tomasz.korzeniowski@umlub.pl

 

Diagnostyka laboratoryjna

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

mgr Magdalena Nieśpiałowska

81 448 71 20

magdalenaniespialowska@umlub.pl

 

Endokrynologia

Katedra i Klinika Endokrynologii

dr n. med. Ewa Kiszczak-Bochyńska

81 724 46 68 

ewa.kiszczak-bochynska@umlub.pl

 

Hematologia

Katedra i Klinika Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku

prof. dr hab. n. med. Monika Podhorecka

81 534 54 68 

monika.podhorecka@umlub.pl 

 

Kardiologia

Katedra i Klinika Kardiologii

dr n. med. Michał Trojnar

81 724 41 51
81 724 43 24

michal.trojnar@umlub.pl

 

Nefrologia

Katedra i Klinika Nefrologii

dr n. med. Michał Dragan

81 724 45 39 

michaldragan@umlub.pl

 

Psychiatria 

II Klinika Psychiatrii i Rehabilitacji Psychiatrycznej

dr n. med. Justyna Pawęzka

81 744 09 67 

justyna.pawezka@umlub.pl

 

Pediatria 

Klinika Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej

dr hab. n. med. Agnieszka Zaucha-Prażmo - koordynator główny

81 718 55 00      

a.prazmo@umlub.pl

 

 

Klinika Nefrologii dziecięcej 

dr n. med. Anna Wieczorkiewicz-Płaza

81 718 54 54

anna.plaza@umlub.pl

 

 

Klinika Chorób Płuc i Reumatologii dziecięcej 

dr n. med. Ewa Markut-Miotła

81 718 54 77

ewamarkutmiotla@umlub.pl

 

 

Klinika Patologii Noworodków i Niemowląt

dr n. med. Agata Tarkowska

81 718 53 71

81 718 53 79

agatatarkowska@umlub.pl

 

 

Klinika Endokrynologii i Neurologii dziecięcej, Klinika Pediatrii, Klinika Pediatrii i Gastroenterologii

dr hab. n. med. Witold Kołłątaj

81 718 54 49

witoldkollataj@umlub.pl

 

 

Zakład Propedeutyki Pediatrii I Katedry Pediatrii

prof. dr hab. Beata Kulik-Rechberger

81 718 53 71

81 718 53 26

beatakulikrechberger@umlub.pl

 

Pulmonologia i ftyzjatria

Katedra i Klinika Pneumonologii, Onkologii i Alergologii

dr n. med. Anna Grzywa-Celińska

81 724 47 02

anna.grzywa-celinska@umlub.pl

 

Propedeutyka chorób wewnętrznych

Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych

dr hab. n. med. Marcin Trojnar

81 532 77 17 

marcintrojnar@umlub.pl

 

Dermatologia

Katedra i Klinika Dermatol., Wenerol. i Dermatol. Dziecięcej

dr n. med. Anna Michalak-Stoma

81 532 36 47

anna.michalak-stoma@umlub.pl

 

Onkologia

Klinika Chirurgii Onkologicznej

dr n. med. Karol Rawicz-Pruszyński - koordynator główny

81 534 43 13

karol.rawicz-pruszynski@umlub.pl

 

Zakład Hematoonkologii Doświadczalnej

dr hab. n. med. Norbert Grząśko

81 448 66 30

norbert.grzasko@umlub.pl

 

Klinika Chirurgii Onkologicznej

dr n. med. Magdalena Skórzewska

81 534 43 13 

magdalena.skorzewska@umlub.pl

 

Katedra i Klinika Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku

prof. dr hab. n. med. Monika Podhorecka

81 534 54 68 

monika.podhorecka@umlub.pl 

 

Neurologia

Katedra i Klinika Neurologii

dr n. med. Kinga Buraczyńska                         

81 724 45 41
81 724 47 20 

kinga.buraczynska@umlub.pl

 

Reumatologia

Katedra i Klinika Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej

dr hab. n. med. Ewa Wielosz                                   

81 448 64 58

ewa.wielosz@umlub.pl

 

Gastroenterologia

Katedra i Klinika Gastroenterologii z Pracownią Endoskopową

dr hab. n. med. Beata Kasztelan- Szczerbińska

81 724 45 35

beatakasztelanszczerbinska@umlub.pl

 

Farmakologia Kliniczna

Pracownia Farmakologii Komókowej i Molekularnej

prof. dr hab. n. med. Ewa Urbańska

81 448 64 60

ewa.urbanska@umlub.pl

 

Geriatria

Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych

dr hab. n. med. Marcin Trojnar

81 532 77 17 

marcintrojnar@umlub.pl

 

Choroby zakaźne

Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych

dr hab. n. med. Krzysztof Tomasiewicz

81 534 94 14

krzysztof.tomasiewicz@umlub.pl

 

Medycyna Wieku Podeszłego

Zakład Dydaktyki i Symulacji Medycznej

Prof. dr hab. n. med. Anna Torres

81 448 60 42

anna.torres@umlub.pl

 

Podstawowe techniki ratujące życie

Zakład Dydaktyki i Symulacji Medycznej

dr n. med. Grzegorz Witkowski

81 448 59 30

grzegorzwitkowski@umlub.pl

 

Wstęp do procedur klinicznych

Zakład Dydaktyki i Symulacji Medycznej

dr n. med. Tomasz Kucmin

81 448 59 30

tomaszkucmin@umlub.pl

 

Podstawowe umiejętności kliniczne

Zakład Dydaktyki i Symulacji Medycznej

mgr Katarzyna Fatyga

81 448 59 30

katarzynafatyga@umlub.pl

GRUPA F- NAUKI KLINICZNE ZABIEGOWE

KOORDYNATOR GRUPY PRZEDMIOTÓW F

 II Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Nowotworów Układu Pokarmowego

dr hab. n. med. Tomasz Skoczylas

81 534 97 70

tomasz.skoczylas@umlub.pl

 

Diagnostyka obrazowa (radiologia)

I Zakład Radiologii Lekarskiej

dr hab. n med. Elżbieta Czekajska-Chehab - koordynator główny

81 724 46 60

elzbieta.czekajska-chehab@umlub.pl

 

 

II Zakład Radiologii Lekarskiej

lek. med. Ewa Fidor

81 532 10 84

ewa.fidor@umlub.pl

 

 

Zakład Radiologii Dziecięcej

dr hab. n. med. Grzegorz Jędrzejewski

81 741 84 47

grzegorz.jedrzejewski@umlub.pl

 

 

Zakład Radiologii Zabiegowej i Neuroradiologii

dr hab. n. med. Anna Szymańska

81 724 43 76

anna.szymanska@umlub.pl

 

 

I Zakład Radiologii Lekarskiej

dr n. med. Joanna Kurzepa

81 724 46 60

joannakurzepa@umlub.pl

 

Medycyna nuklearna

Katedra i Zakład Medycyny Nuklearnej

dr n. med. Anna Nocuń

81 724 43 39

anna.nocun@umlub.pl

 

Medycyna ratunkowa

Katedra i Klinika Chirurgii Urazowej i Medycyny Ratunk.

dr n. med. Mariusz Jojczuk

81 532 18 54

mariusz.jojczuk@umlub.pl

 

Ortopedia dziecięca

Klinika Ortopedii i Rehabilitacji Dziecięcej

dr n. med. Jarosław Kałakucki

81 718 55 70

jaroslaw.kalakucki@umlub.pl

 

Propedeutyka Chirurgii

I Katedra i Klin. Chirur. Ogóln., Transplant. i Lecz. Żyw.

dr n. med. Tadeusz Dryka

81 724 48 29

tadeusz.dryka@umlub.pl

 

 II Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Nowotworów Układu Pokarmowego

dr hab. n. med. Tomasz Skoczylas - koordynator główny

81 534 97 70

tomasz.skoczylas@umlub.pl

 

Laryngologia dziecięca

Katedra i Klinika Otolaryngologii Dziecięcej, Foniatrii i Audiologii

dr n. med. Tomasz Horoch

81 718 55 82

tomasz.horoch@umlub.pl

 

Laryngologia

Katedra i Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej

dr n. med. Marek Zadrożniak

81 724 45 18

marek.zadrozniak@umlub.pl

 

Ortopedia i Traumatologia

Klinika Ortopedii i Traumatologii

dr n. med. Jacek Kopacz

81 724 45 10 

jacek.kopacz@umlub.pl

 

Ortopedia/Rehabilitacja

Katedra i Klinika Rehabilitacji i Ortopedii

dr n. med. Karolina Turżańska

81 72 44 184

karolina.turzanska@umlub.pl

 

Ginekologia i Położnictwo

III Katedra i Klinika Ginekologii

prof. dr hab. n. med. Tomasz Paszkowski - koordynator główny

81 724 48 48 

tomasz.paszkowski@umlub.pl

 

 

III Katedra i Klinika Ginekologii

dr n. med. Ewa Woźniakowska

81 724 48 48

ewawozniakowska@umlub.pl

 

 

II Katedra i Klinika Ginekologii

dr n. med. Katarzyna Romanek-Piva

81 724 42 68 

katarzyna.romanek-piva@umlub.pl

 

 

Katedra i Klinika Położnictwa i Perinatologii

dr n. med. Magdalena Słodzińska                  

81 724 47 69
81 724 47 70 

magdalena.slodzinska@umlub.pl 

 

 

I Katedra i Klinika Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii

dr hab. n. med. Wojciech Kwaśniewski  

81 534 98 90

wojciech.kwasniewski@umlub.pl

 

 

Katedra i Klinika Położnictwa i Patologii Ciąży

dr n. med. Aleksandra Stupak

81 532 66 12

aleksandra.stupak@umlub.pl

 

Chirurgia Urazowa

Klinika Traumatologii i Medycyny Ratunkowej

dr n. med. Marcin Misztal

81 532 18 54

marcin.misztal@umlub.pl

 

Chirurgia Naczyń

Katedra I Klinika Chirurgii Naczyń i Angiologii

dr hab. n. med. Stanisław Przywara

81 532 57 07

stanislawprzywara@umlub.pl

 

Okulistyka

Katedra Okulistyki

dr n. med. Beata Rymgayłło-Jankowska

81 532 48 27 

beatar@umlub.pl

 

Urologia

Katedra i Klinika Urologii i Onkologii Urologicznej

lek. med. Paweł Buraczyński

81 724 47 94

pawel.buraczynski@umlub.pl

 

Kardiochirurgia

Klinika Kardiochirurgii

dr n. med. Krzysztof Olszewski

81 724 49 40 

krzysztof.olszewski@umlub.pl

 

Chirurgia Dziecięca

Katedra i Klinika Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej

dr n. med. Jadwiga Szczepińska-Sobutka

81 718 53 50

jadwiga.szczepinska-sobutka@umlub.pl

 

Transplantologia

Samodzielna Pracownia Transplantologii Klinicznej

dr n. med. Agnieszka Szymczyk

 

agnieszka.szymczyk@umlub.pl

 

Chirurgia Onkologiczna

Klinika Chirurgii Onkologicznej

dr n. med. Magdalena Skórzewska

81 534 43 13 

magdalena.skorzewska@umlub.pl

 

Chirurgia Naczyń

Katedra i Klinika Chirurgii Naczyń i Angiologii

dr hab. n. med. Stanislaw Przywara

81 532 57 07

stanislawprzywara@umlub.pl

 

Chirurgia 

II Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Nowotworów Układu Pokarmowego

dr hab. n. med. Tomasz Skoczylas - koordynator główny

81 534 97 70

tomasz.skoczylas@umlub.pl

 

 

Katedra i Klinika Chirurgii Naczyń i Angiologii

dr hab. n. med. Stanislaw Przywara

81 532 57 07

stanislawprzywara@umlub.pl

 

 

Klinika Traumatologii i Medycyny Ratunkowej

dr n. med. Marcin Misztal

81 532 18 54

marcin.misztal@umlub.pl

 

 

I Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Leczenia Żywieniowego

dr n. med. Tadeusz Dryka 

81 724 48 29

tadeusz.dryka@umlub.pl

 

 

Katedra i Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej

dr n. med. Piotr Skoczylas

81 724 49 02

piotr.skoczylas@umlub.pl

 

 

Katedra i Klinika Urologii i Onkologii Urologicznej

lek. med. Paweł Buraczyński

81 724 47 94

pawel.buraczynski@umlub.pl

 

 

Katedra i Klinika Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej

dr n. med. Filip Stoma

81 724 41 76 

filip.stoma@umlub.pl

 

 

Katedra Kardiochirurgii

dr n. med. Krzysztof Olszewski

81 724 49 40

krzysztof.olszewski@umlub.pl

 

Chirurgia Szczękowo-Twarzowa

Katedra i Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej

dr n. med. Anna Łukasiewicz-Gawęda

81 532 38 51

anna.lukasiewicz-gaweda@umlub.pl

 

Anestezjologia 

II Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii

dr n. med. Michał Borys

81 532 27 13

michal.borys@umlub.pl

 

I Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii

dr hab. n. med. Edyta Kotlińska-Hasiec - koordynator główny

81 724 43 32

edyta.kotlinska-hasiec@umlub.pl

 

Propedeutyka medycyny klinicznej

Zakład Dydaktyki i Symulacji Medycznej

dr n. med. Tomasz Kucmin

81 532 18 54

tomaszkucmin@umlub.pl

GRUPA G- PRAWNE I ORGANIZACJNE ASPEKTY MEDYCYNY

KOORDYNATOR GRUPY PRZEDMIOTÓW G

Kat. i Zakład Epidemiologii i Metodologii Badań Klinicznych

dr n. med. Barbara Kołłątaj

81 448 63 73

barbara.kollataj@umlub.pl

 

BHP

Katedra i Zakład Zdrowia Publicznego

mgr Jarosław Momot

81 448 63 81
81 448 63 80 

jaroslawmomot@umlub.pl

 

Epidemiologia

Kat. i Zakład Epidemiologii i Metodologii Badań Klinicznych

dr n. med. Barbara Kołłątaj

81 448 63 73

barbara.kollataj@umlub.pl

 

Zarządzanie i ekonomika w służbie zdrowia

Katedra i Zakład Zdrowia Publicznego

mgr Jarosław Momot

81 448 63 81
81 448 63 80 

jaroslawmomot@umlub.pl

 

Zdrowie publiczne

Katedra i Zakład Zdrowia Publicznego

mgr Jarosław Momot

81 448 63 81
81 448 63 80 

jaroslawmomot@umlub.pl

 

Medycyna Sądowa z elementami prawa

Katedra i Zakład Medycyny Sądowej

lek. med. Tomasz Cywka

81 448 64 70

tomasz.cywka@umlub.pl

 

Orzecznictwo

Katedra i Zakład Zdrowia Publicznego

mgr Jarosław Momot

81 448 63 81
81 448 63 80 

jaroslawmomot@umlub.pl

 

Bezpieczeństwo pacjenta

Zakład Dydaktyki i Symulacji Medycznej

lek. med. Magdalena Kozicka

81 448 59 30

magdalena.kozicka@umlub.pl

 

Higiena i Żywienie

Katedra i Zakład Higieny

dr hab. n. med. Barbara Nieradko-Iwanicka

81 448 61 30

barbara.nieradko-iwanicka@umlub.pl 

 

Nauki behawioralne - Zdrowie publiczne

Katedra i Zakład Zdrowia Publicznego

mgr Jarosław Momot

81 448 63 81
81 448 63 80 

jaroslawmomot@umlub.pl

GRUPA H- PRAKTYCZNE NAUCZANIE KLINICZNE

KOORDYNATOR GRUPY PRZEDMIOTÓW H

Katedra i Klinika Rehabilitacji i Ortopedii

dr hab. n. med. Tomasz Blicharski

81 724 48 94
81 724 41 84
81 724 41 79

tomasz.blicharski@umlub.pl

 

Choroby Wewnętrzne

Katedra i Klinika Endokrynologii

dr n. med. Monika Lenart-Lipińska

81 448 71 24

monika.lenart-lipinska@umlub.pl

 

Pediatria

Klinika Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej

dr hab. n. med. Agnieszka Zaucha-Prażmo

81 718 55 00

a.prazmo@umlub.pl

 

Chirurgia

II Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Nowotworów Układu Pokarmowego

dr hab. n. med. Tomasz Skoczylas

81 534 97 70

tomasz.skoczylas@umlub.pl

 

Ginekologia i Połoznictwo

III Katedra i Klinika Ginekologii

prof. dr hab. n. med. Tomasz Paszkowski

81 724 48 48

tomasz.paszkowski@umlub.pl

 

Psychiatria

II Klinika Psychiatrii i Rehabilitacji Psychiatrycznej

dr n. med. Justyna Pawęzka

81 744 09 67

justyna.pawezka@umlub.pl

 

Medycyna Ratunkowa

Katedra i Klinika Chirurgii Urazowej i Medycyny Ratunk.

dr n. med. Tomasz Lϋbek

81 532 18 54

tomasz.lubek@umlub.pl

 

Medycyna Rodzinna

Katedra i Z-d Medycyny Rodzinnej

dr n. med. Grzegorz Mizerski

81 524 78 56

grzegorz.mizerski@umlub.pl

 

Koordynatorzy