Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Koordynatorzy kierunku lekarskiego ds. studentów anglojęzycznych 2020-2024

KOORDYNATOR PRZEDMIOT JEDNOSTKA IMIĘ I NAZWISKO KOORDYNATORA NUMER TELEFONU E-MAIL
KOORDYNATOR KIERUNKU LEKARSKIEGO DS.. STUDENTÓW ANGLOJĘZYCZNYCH Zakład Genetyki Nowotworów z Pracownią Cytogenetyczną prof. dr hab. n. med. Agata Filip 814486102 agata.filip@umlub.pl
GRUPA A- NAUKI MORFOLOGICZNE      
KOOORDYNATOR GŁÓWNY GRUPA PRZEDMIOTÓW A Zakład Anatomii Prawidłowej dr n. med. Jacek Baj 814486020 jacekbaj@umlub.pl
  Anatomia prawidłowa człowieka Zakład Anatomii Prawidłowej dr n. med. Jacek Baj 814486020 jacekbaj@umlub.pl
Histologia z embriologią Katedra i Zakład Histologii Embriologii i Cytofizjologii dr n. med. Marta Lis-Sochocka 814486153 marta.lis-sochocka@umlub.pl
Anatomia chirurgiczna i radiologiczna Katedra i Zakład Dydaktyki i Symulacji Medycznej dr n. med. Tomasz Korzeniowski 814485930 tomasz.korzeniowski@umlub.pl
GRUPA B- NAUKOWE PODSTAWY MEDYCYNY      
KOOORDYNATOR GŁOWNY  GRUPA PRZEDMIOTÓW B Katedra i Zakład Biochemii i Biologii Molekularnej dr n. med. Agnieszka Stenzel-Bembenek 814486359 agnieszkastenzelbembenek@umlub.pl
  Biologia Zakład Anatomii Prawidłowej dr n. med. Jacek Baj 814486020 jacekbaj@umlub.pl
Katedra i Zakład Biologii i Parazytologii dr n. med. Aneta Woźniak 814486063 aneta.wozniak@umlub.pl
Katedra i Zakład Fizjologii Człowieka   dr n. farm. Joanna Warchulińska 814486080  joanna.warchulinska@umlub.pl
Chemia Zakład Chemii Analitycznej dr Karolina Fila 814487185 karolina.fila@umlub.pl
Fizyka/Biofizyka Katedra i Zakład Biofizyki prof. dr hab. n. med. Hanna Trębacz 814486336 hanna.trebacz@umlub.pl
Matematyka/Statystyka Zakład Informatyki i Statystyki Medycznej z Pracownią e-Zdrowia dr n. med. Tomasz Słomka 814486733 tomasz.slomka@umlub.pl
Biochemia i Biologia Molekularna Katedra i Zakład Biochemii i Biologii Molekularnej dr n. med. Agnieszka Stenzel-Bembenek 814486359 agnieszkastenzelbembenek@umlub.pl
Podstawy Informatyki z elementami statystyki medycznej Zakład Informatyki i Statystyki Medycznej z Pracownią e-Zdrowia mgr Urszula Deneka 814486963 urszula.deneka@umlub.pl
Biologia Człowieka Zakład Anatomii Prawidłowej dr n. med. Jacek Baj 814486020 jacekbaj@umlub.pl
Chemia organiczna Katedra i Zakład Syntezy i Technologii Chemicznej Środków Leczniczych  dr n. farm. Tomasz Wróbel 818144872 tomasz.wrobel@umlub.pl
Fizyczne podstawy medycyny Katedra i Zakład Biofizyki prof. dr hab. n. med. Hanna Trębacz 814486336 hanna.trebacz@umlub.pl
Informatyka Zakład Informatyki i Statystyki Medycznej z Pracownią e-Zdrowia mgr Urszula Deneka 814486963 urszula.deneka@umlub.pl
Fizjologia Człowieka Katedra i Zakład Fizjologii Człowieka dr n. med. Katarzyna Skórzyńska-Dziduszko       814486080 katarzyna.skorzynska-dziduszko@umlub.pl
Biologia komórki i nowotworów  Zakład Anatomii Prawidłowej dr n. farm. Joanna Kozak 817423680 joanna.kozak@umlub.pl
Zintegrowane nauki podstawowe Katedra i Zakład Dydaktyki i Symulacji Medycznej  dr n. med. Łukasz Pietrzyk 817423684 lukasz.pietrzyk@umlub.pl
Nauki behawioralne - Biostatystyka Zakład Informatyki i Statystyki Medycznej z Pracownią e-Zdrowia dr n. med. Tomasz Słomka 814486733 tomasz.slomka@umlub.pl
Podstawy metodyki i prowadzenia badań naukowych A Zakład Hematologii Doświadczalnej  dr hab. Paulina Własiuk 81448 6500 paulina.wlasiuk@umlub.pl
Podstawy metodyki i prowadzenia badań naukowych B Zakład Informatyki i Statystyki Medycznej z Pracownią e-Zdrowia mgr Urszula Deneka 81448 6730 urszula.deneka@umlub.pl
Parazytologia  Katedra i Zakład Biologii i Parazytologii dr hab n. med. Katarzyna Bartosik 814486062 katarzyna.bartosik@umlub.pl
GRUPA C- NAUKI PRZEDKLINICZNE  
KOOORDYNATOR GŁOWNY GRUPA PRZEDMIOTÓW C Pracownia Farmakologii Komórkowej i Molekularnej  prof. dr hab. n. med. Ewa Urbańska 814486460 ewa.urbanska@umlub.pl
  Genetyka Zakład Genetyki Nowotworów z Pracownią Cytogenetyczną dr n. med. Szymon Zmorzyński 814486103 szymon.zmorzynski@umlub.pl
Genetyka kliniczna

Zakład Genetyki Klinicznej

 

 

Zakład Genetyki Nowotworów z Pracownią Cytogenetyczną

dr n. med. Lidia Kotuła

 

 

prof. dr hab. n. med. Agata Filip

 

 

 

 

814486102

lidia.kotula@umlub.pl

 

 

 

agata.filip@umlub.pl

Mikrobiologia lekarski Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej dr n. med. Agnieszka Bogut - BIS  814486410 agnieszkabogut@umlub.pl agnieszkamagrys@umlub.pl
dr hab. n med. Agnieszka Magryś  - Regular
Patomorfologia Katedra i Zakład Patomorfologii Klinicznej dr n. med. Agnieszka Fronczek - Regular 81448 6545 agnieszkafronczek@umlub.pl  
dr n. med. Jarosław Swatek - BIS jaroslaw.swatek@umlub.pl
Patofizjologia Katedra i Zakład Patofizjologii prof. dr hab. n. med. Jerzy Bełtowski 814486500 jerzy.beltowski@umlub.pl 
Farmakologia i Toksykologia Pracownia Farmakologii Komórkowej i Molekularnej  prof. dr hab. n. med. Ewa Urbańska 814486460 ewa.urbanska@umlub.pl
Neurofarmakologia  Katedra i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej dr hab. n. med. Mariusz Świąder 814486450 mariusz.swiader@umlub.pl
Immunologia kliniczna Katedra i Zakład Immunologii Klinicznej dr hab. n. med. Piotr Pożarowski 814486420 piotr.pozarowski@umlub.pl
Toksykologia Klinika Toksykologii lek. med. Kamil Zaleski 815374080 kamil.zaleski@umlub.pl
Toksykologia Kliniczna Klinika Toksykologii lek. med. Kamil Zaleski 815374080 kamil.zaleski@umlub.pl
Diagnostyka laboratoryjna Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej dr n. farm. Magdalena Hałabis-Kalinowska -Foundation 814487120 magdalena.halabis-kalinowska@umlub.pl 
mgr Magdalena Nieśpiałowska - AM/TW magdalenaniespialowska@umlub.pl 
Podstawy metodyki i prowadzenia badań naukowych C Zakład Informatyki i Statystyki Medycznej z Pracownią e-Zdrowia mgr Urszula Deneka 81448 6730 urszula.deneka@umlub.pl
Podstawy metodyki i prowadzenia badań naukowych D Katedra i Zakład Epidemiologii i Metodologii Badań Klinicznych   dr n. med. Halina Piecewicz-Szczęsna 81448 6375 halina.piecewicz-szczesna@umlub.pl
Propedeutyka chorób wewnętrznych Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych  dr hab. n. med. Marcin Trojnar 815327717 marcintrojnar@umlub.pl
GRUPA D- NAUKI BEHAWIORALNE I SPOŁECZNE Z ELEMENTAMI PROFESJONALIZMU  
KOORDYNATOR GŁÓWNY GRUPA PRZEDMIOTÓW D Katedra i Zakład Biologii i Parazytologii dr hab. n. med. Katarzyna Bartosik 814486060 katarzyna.bartosik@umlub.pl
  Język angielski medyczny Katedra i Zakład Dydaktyki i Symulacji Medycznej  lek. med. Monika Szaniawska  814485930 monika.szaniawska@umlub.pl
Psychospołeczne aspekty medycyny 1 Zakład Psychologii Stosowanej  dr n. o zdr. Joanna Milanowska 814486602 joanna.milanowska@umlub.pl
Psychospołeczne aspekty medycyny 2 Zakład Psychologii Stosowanej  dr n o zdr. Agnieszka Rolińska 81448 6602 agnieszka.rolinska@umlub.pl
Psychospołeczne aspekty medycyny 3 Zakład Psychologii Stosowanej  dr n. społ. Stanisław Mamcarz 81448 6600 stanislaw.mamcarz@umlub.pl
Psychospołeczne aspekty medycyny 4 Katedra i Zakład Dydaktyki i Symulacji Medycznej dr n med. Magdalena Horodeńska 814485930 magdalenahorodenska@umlub.pl
Psychospołeczne aspekty medycyny 5 Zakład Psychologii Stosowanej  dr n o zdr. Agnieszka Rolińska 814486602 agnieszka.rolinska@umlub.pl
Psychospołeczne aspekty medycyny 6 Zakład Psychologii Stosowanej  dr n. o zdr. Joanna Milanowska 814486602 joanna.milanowska@umlub.pl
Język polski Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych dr n. hum. Katarzyna Karska 814486220 katarzynakarska@umlub.pl
Elementy profesjonalizmu Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych  dr hab. n. med. Marcin Trojnar 815327717 marcintrojnar@umlub.pl
Komunikowanie w medycynie Katedra i Zakład Dydaktyki i Symulacji Medycznej dr n. med. Aleksandra Rutkowska 814486602 aleksandra.rutkowska@umlub.pl
Socjologia w medycynie Zakład Socjologii Medycyny dr n. społ. Luiza Nowakowska 814486963 luiza.nowakowska@umlub.pl
Parazytologia  Katedra i Zakład Biologii i Parazytologii dr hab. n. med. Katarzyna Bartosik 814486060 katarzyna.bartosik@umlub.pl
Nauki behawioralne - Etyka Zakład Etyki i Filozofii Człowieka dr n. o zdr. Anna Zagaja 814486850 annazagaja@umlub.pl
Nauki behawioralne - Podstawy Filozofii Katedra i Zakłąd Nauk Humanistycznych i Medycyny Społecznej dr n. o zdr. Anna Zagaja 814486850 annazagaja@umlub.pl
Nauki behawioralne - Psychologia Medyczna Zakład Psychologii Stosowanej  dr n. o zdr. Joanna Milanowska 814486602 joanna.milanowska@umlub.pl
Terminologia Medyczna Katedra i Zakład Dydaktyki i Symulacji Medycznej mgr Natalia Radczuk 814485930 natalia.radczuk@umlub.pl
Higiena i Żywienia Katedra i Zakład Higieny dr hab. n. med. Barbara Nieradko-Iwanicka 814486130 barbara.nieradko-iwanicka@umlub.pl
Medycyna oparta na faktach (EBM) Katedra i Zakłąd Dydaktyki i Symulacji Medycznej lek. med. Aleksandra Winiarska 814485930 aleksandra.winiarska@umlub.pl
Historia medycyny Zakład Anatomii Prawidłowej dr n. med. Jacek Baj 814486020 jacekbaj@umlub.pl
GRUPA E- NAUKI KLINICZNE NIEZABIEGOWE  
KOORDYNATOR GŁÓWNY GRUPA PRZEDMIOTÓW E Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych  dr hab. n. med. Andrzej Prystupa 815327717 andrzej.prystupa@umlub.pl
  Umiejętności kliniczne 1, 2 Katedra i Zakład Dydaktyki i Symulacji Medycznej mgr Wojciech Dzikowski 817425930 wojciech.dzikowski@umlub.pl
Umiejętności kliniczne 3, 4 dr n. med. Grzegorz Witkowski grzegorz.witkowski@umlub.pl 
Umiejętności kliniczne 5, 6 dr n.med. Tomasz Kucmin tomasz.kucmin@umlub.pl
Endokrynologia Katedra i Klinika Endokrynologii dr n. med. Ewa Kiszczak-Bochyńska 817244668 ewa.kiszczak-bochynska@umlub.pl
Hematologia Katedra i Klinika Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku prof. dr hab. n. med. Monika Podhorecka 815345468 monika.podhorecka@umlub.pl
Kardiologia Katedra i Klinika Kardiologii dr hab. n med. Piotr Waciński 817244151 piotr.wacinski@umlub.pl 
Nefrologia Katedra i Klinika Nefrologii dr n. med. Michał Dragan 817244539 michaldragan@umlub.pl
Psychiatria II Klinika Psychiatrii i Rehabilitacji Psychiatrycznej lek. med. Kinga Nafalska 817440967 kinga.nafalska@umlub.pl
Pediatria Klinika Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej dr hab. n. med. Agnieszka Zaucha-Prażmo - koordynator główny 817185500 a.prazmo@umlub.pl
Klinika Nefrologii Dziecięcej  dr n. med. Anna Wieczorkiewicz-Płaza 817185454 anna.plaza@umlub.pl
Klinika Chorób Płuc i Reumatologii Dziecięcej dr n. med. Ewa Markut-Miotła 817185477 ewamarkutmiotla@umlub.pl
Klinika Patologii Noworodków i Niemowląt dr n. med. Agata Tarkowska 817185371 agatatarkowska@umlub.pl
Klinika Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej z Pracownią Endokrynologiczno-Metaboliczną dr hab. n. med. Witold Kołłątaj 817185449 witoldkollataj@umlub.pl
Zakład Propedeutyki Pediatrii  prof. dr hab. Beata Kulik-Rechberger 817185371 beatakulikrechberger@umlub.pl
Pulmonologia i ftyzjatria Katedra i Klinika Pneumonologii, Onkologii i Alergologii  dr n. med. Anna Grzywa-Celińska 817244702 anna.grzywa-celinska@umlub.pl
Propedeutyka chorób wewnętrznych Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych  dr hab. n. med. Marcin Trojnar 815327717 marcintrojnar@umlub.pl
Dermatologia Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Dermatologii Dziecięcej dr n. med. Anna Michalak-Stoma 815323647 anna.michalak-stoma@umlub.pl
Onkologia Klinika Chirurgii Onkologicznej  dr n. med. Magdalena Skórzewska - koordynator główny 815344313 magdalena.skorzewska@umlub.pl
Zakład Hematoonkologii Doświadczalnej dr hab. n. med. Norbert Grząśko 814486630 norbert.grzasko@umlub.pl
Klinika Chirurgii Onkologicznej  dr n. med. Karol Rawicz-Pruszyński  815344313 karolrawiczpruszynski@umlub.pl
Katerda i Klinika Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku prof. dr hab. n. med. Monika Podhorecka 815345468 monika.podhorecka@umlub.pl
Neurologia Katedra i Klinika Neurologii dr n. med. Urszula Skrobas 817244541 urszula.skrobas@umlub.pl
817244720
Reumatologia Katerda i Klinika Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej dr hab. n. med. Ewa Wielosz 814486458 ewa.wielosz@umlub.pl
Gastroenterologia Katedra i Klinika Gastroenterologii z Pracownią Endoskopową dr hab. n. med. Beata Kasztelan- Szczerbińska 817244535 beatakasztelanszczerbinska@umlub.pl
Farmakologia kliniczna Pracownia Farmakologii Komórkowej i Molekularnej  prof. dr hab. n. med. Ewa Urbańska 814486460 ewa.urbanska@umlub.pl
Geriatria Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych  dr hab. n. med. Marcin Trojnar 815327717 marcintrojnar@umlub.pl
Choroby zakaźne Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych  prof. dr hab. n. med. Krzysztof Tomasiewicz 815349414 krzysztof.tomasiewicz@umlub.pl
Medycyna wieku podeszłego Katedra i Zakład Dydaktyki i Symulacji Medycznej prof. dr hab. n. med. Anna Torres 814486042 anna.torres@umlub.pl
Podstawowe techniki ratujące życie Katedra i Zakłąd Dydaktyki i Symulacji Medycznej dr n. med. Grzegorz Witkowski 814485930 grzegorzwitkowski@umlub.pl
Wstęp do procedur klinicznych Katedra i Klinika Otolaryngologii Dziecięcej, Foniatrii i Audiologii dr n. med. Tomasz Horoch 817185581 tomasz.horoch@umlub.pl
Medycyna Rodzinna Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej dr n. med. Grzegorz Mizerski 815247856 grzegorz.mizerski@umlub.pl
Podstawowe umiejętności kliniczne Katedra i Zakład Dydaktyki i Symulacji Medycznej mgr Katarzyna Fatyga 814485930 katarzynafatyga@umlub.pl
GRUPA F- NAUKI KLINICZNE ZABIEGOWE  
KOORDYNATOR GŁÓWNY GRUPA PRZEDMIOTÓW F II Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Nowotworów Układu Pokarmowego dr hab. n. med. Tomasz Skoczylas 815349770 tomasz.skoczylas@umlub.pl
  Radiologia I Zakład Radiologii Lekarskiej dr hab. n med. Elżbieta Czekajska-Chehab - koordynator główny 817244660 elzbieta.czekajska-chehab@umlub.pl
Zakłąd Radiologii Dziecięcej dr hab. n. med. Grzegorz Jędrzejewski 817418447 grzegorz.jedrzejewski@umlub.pl
Zakłąd Radiologii Zabiegowej i Neurradiologii dr hab. n. med. Anna Szymańska 817244376 anna.szymanska@umlub.pl
I Zakład Radiologii Lekarskiej dr n. med. Joanna Kurzepa 817244660 joannakurzepa@umlub.pl
Medycyna nuklearna Katedra i Zakład Medycyny Nuklearnej dr n. med. Anna Nocuń 817244339 anna.nocun@umlub.pl
Medycyna Ratunkowa Katedra i Klinika Chirurgii Urazowej i Medycyny Ratunkowej dr n. med. Mariusz Jojczuk 815321854 mariusz.jojczuk@umlub.pl
Katedra i Zakład Dydaktyki i Symulacji Medycznej mgr Konrad Szast 814485930 konrad.szast@umlub.pl
Ortopedia dziecięca Klinika Ortopedii i Rehabilitacji Dziecięcej dr n. med. Jarosław Kałakucki 817185570 jaroslaw.kalakucki@umlub.pl
Propedeutyka Chirurgii II Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Nowotworów Układu Pokarmowego dr hab. n. med. Tomasz Skoczylas - chief coordinator 815349770 tomasz.skoczylas@umlub.pl
I Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Leczenia Żywieniowego  lek. med.Paweł Polski  817244829 pawel.polski@umlub.pl 
Laryngologia dziecięca Katedra i Klinika Otolaryngologii Dziecięcej, Foniatrii i Audiologii dr n. med. Tomasz Horoch 817185582 tomasz.horoch@umlub.pl
Laryngologia  Katedra i Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej dr n. med. Marek Zadrożniak 817244518 marek.zadrozniak@umlub.pl
Ortopedia i Traumatologia Klinika Ortopedii i Traumatologii dr n. med. Jacek Kopacz 817244510 jacek.kopacz@umlub.pl
Ortopedia/Rehabilitacja  Katedra Rehabilitacji i Fizjoterapii  dr n. med. Paweł Kuczyński   pawel.kuczynski@umlub.pl
Ginekologia i położnioctwo III Katedra i Klinika Ginekologii prof. dr hab. n. med. Tomasz Paszkowski - koordynator główny 817244848 tomasz.paszkowski@umlub.pl
III Katedra i Klinika Ginekologii dr n. med. Ewa Woźniakowska 817244848 ewawozniakowska@umlub.pl
II Katedra i Klinika Ginekologii dr n. med. Katarzyna Romanek-Piva 817244268 katarzyna.romanek-piva@umlub.pl
Katedra i Klinika Położnictwa i Perinatologii dr n. med. Magdalena Słodzińska 817244769 magdalena.slodzinska@umlub.pl
817244770
I Katedra i Klinika Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii dr n. med. Monika Abramiuk 815327847 monika.abramiuk@umlub.pl
Katedra i Klinika Położnictwa i Patologii Ciąży dr n. med. Aleksandra Stupak 815326612 aleksandra.stupak@umlub.pl
Chirurgia urazowa Klinika Traumatologii i Medycyny Ratunkowej  dr n. med. Marcin Misztal 815321854 marcin.misztal@umlub.pl
Chirurgia naczyń Katedra i Klinika Chirurgii Naczyń i Angiologii dr hab. n. med. Stanisław Przywara 815325707 stanislawprzywara@umlub.pl
Okulistyka Katedra Okulistyki dr n. med. Beata Rymgayłło-Jankowska 815324827 beatarymgayllojankowska@umlub.pl
Urologia Katedra i Klinika Urologii i Onkologii Urologicznej lek. med. Paweł Buraczyński 817244794 pawel.buraczynski@umlub.pl
Kardiochirurgia Klinika Kardiochirurgii dr n. med. Krzysztof Olszewski 817244940 krzysztof.olszewski@umlub.pl
Chirurgia dziecięca Katedra i Klinika Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej dr n. med. Jadwiga Szczepińska-Sobutka 817185350 jadwiga.szczepinska- sobutka@umlub.pl
Transplantologia Zakład Transplantologii Klinicznej dr n. med. Agnieszka Szymczyk   agnieszka.szymczyk@umlub.pl
Chirurgia Onkologiczna Klinika Chirurgii Onkologicznej  dr n. med. Magdalena Skórzewska 815344313 magdalena.skorzewska@umlub.pl
Chirurgia II Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Nowotworów Układu Pokarmowego dr hab. n. med. Tomasz Skoczylas - koordynator główny 815349770 tomasz.skoczylas@umlub.pl 
I Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Leczenia Żywieniowego  lek. med.Paweł Polski  817244829 pawel.polski@umlub.pl 
Chirurgia klatki piersiowej Katedra i Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej  dr n. med. Piotr Skoczylas 817244902 piotr.skoczylas@umlub.pl
Neurochirurgia Katedra i Klinika Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej dr n. med. Filip Stoma 817244176 filip.stoma@umlub.pl
Chirurgia szczękowo-twarzowa Katedra i Klinika Chirurgii Szczękowo-twarzowej lek. med. Grzegorz Barszczewski 815323851 grzegorz.barszczewski@umlub.pl
Anestezjologia I Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii dr hab.. N. med.. Edyta Kotlińska-Hasiec - koordynator główny 817244332 edyta.kotlinska-hasiec@umlub.pl
II Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii dr n. med. Michał Borys 815322713 michal.borys@umlub.pl
Interdyscyplinarne leczenie bólu I Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii dr hab. n. med. Edyta Kotlińska-Hasiec 817244332 edyta.kotlinska-hasiec@umlub.pl
Propedeutyka medycyny klinicznej Katedra i Zakład Dydaktyki i Symulacji Medycznej dr n. med. Tomasz Kucmin 815321854 tomaszkucmin@umlub.pl
GRUPA G- PRAWNE I ORGANIZACYJNE ASPEKTY MEDYCYNY      
KOORDYNATOR GŁÓWNY GRUPA PRZEDMIOTÓW G Katedra i Zakłąd Epidemiologii i Metodologii Badań klinicznych  dr n. med. Barbara Kołłątaj 814486373 barbara.kollataj@umlub.pl
  BHP Katedra i Zakład Zdrowia Publicznego mgr Jarosław Momot 814486381 jaroslawmomot@umlub.pl
814486380
Epidemiologia Katedra i Zakład Epidemiologii i Metodologii Badań Klinicznych   dr n. med. Barbara Kołłątaj 814486373 barbara.kollataj@umlub.pl
Prawne i organizacyjne aspekty medycyny 1 Katedra i Zakład Epidemiologii i Metodologii Badań Klinicznych   dr n. med. Barbara Kołłątaj 814486373 barbara.kollataj@umlub.pl
Zarządzanie i ekonomika w służbie zdrowia Katedra i Zakład Zdrowia Publicznego mgr Jarosław Momot 814486381 jaroslawmomot@umlub.pl
814486380
Zdrowie publiczne Katedra i Zakład Zdrowia Publicznego mgr Jarosław Momot 814486381 jaroslawmomot@umlub.pl
814486380
Medycyna sądowa z elementami prawa Katedra i Zakład Medycyny Sądowej lek. med. Tomasz Cywka 814486470 tomasz.cywka@umlub.pl
Prawne i organizacyjne aspekty medycyny 2 Katedra i Zakład Medycyny Sądowej lek. med. Tomasz Cywka 814486470 tomasz.cywka@umlub.pl
Orzecznictwo Katedra i Zakład Zdrowia Publicznego mgr Jarosław Momot 814486381 jaroslawmomot@umlub.pl
814486380
Bezpieczeństwo pacjenta Katedra i Zakład Dydaktyki i Symulacji Medycznej lek. med. Magdalena Kozicka 814485930 magdalena.kozicka@umlub.pl
GRUPA H- PRAKTYCZNE NAUCZANIE KLINICZNE  
KOORDYNATOR GŁÓWNY GRUPA PRZEDMIOTÓW H Katedra i Klinika Rehabilitacji i Ortopedii dr hab. n. med. Tomasz Blicharski 817244894 tomasz.blicharski@umlub.pl
817244184
817244179
Choroby wewnętrzne        
  PNK Katedra i Klinika Endokrynologii dr n. med. Monika Lenart-Lipińska 814487124 monika.lenart-lipinska@umlub.pl
Katedra i Zakład Dydaktyki i Symulacji Medycznej dr n med. Andrzej Ochal 814485930 andrzej.ochal@umlub.pl
TEST Katedra i Klinika Endokrynologii dr n. med. Monika Lenart-Lipińska 814487124 monika.lenart-lipinska@umlub.pl
OSCE Katedra i Klinika Nefrologii dr n. med. Jolanta      Szeliga-Król 81724 4539 jolanta.szeliga-krol@umlub.pl
Pediatria         
  PNK Klinika Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej dr n. med. Małgorzata Mitura-Lesiuk  81448 6030 malgorzata.mitura-lesiuk@umlub.pl
Katedra i Zakład Dydaktyki i Symulacji Medycznej dr n med. Andrzej Ochal 814485930 andrzej.ochal@umlub.pl
TEST Klinika Chorób Płuc i Reumatologii Dziecięcej dr n. med. Ewelina Wawryk-Gawda 81718 5477 ewelina.wawryk-gawda@umlub.pl
OSCE Klinika Pediatrii i Gastroenterologii dr n. med. Paulina Krawiec 81 71 85 400 paulina.krawiec@umlub.pl
Chirurgia        
  PNK II Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Nowotworów Układu Pokarmowego dr hab. n. med. Tomasz Skoczylas 815349770 tomasz.skoczylas@umlub.pl
Katedra i Zakład Dydaktyki i Symulacji Medycznej dr n med. Andrzej Ochal 814485930 andrzej.ochal@umlub.pl
TEST  II Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Nowotworów Układu Pokarmowego dr hab. n. med. Tomasz Skoczylas 815349770 tomasz.skoczylas@umlub.pl
OSCE II Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Nowotworów Układu Pokarmowego lek. med. Kamil Nurczyk   kamil.nurczyk@umlub.pl
Ginekologia        
  PNK III Katedra i Klinika Ginekologii prof. dr hab. n. med. Tomasz Paszkowski 817244848 tomasz.paszkowski@umlub.pl
Katedra i Zakład Dydaktyki i Symulacji Medycznej dr n med. Andrzej Ochal 814485930 andrzej.ochal@umlub.pl
TEST II Katedra Ginekologii dr n. med. Katarzyna Romanek-Piva 81724 4268 katarzyna.romanek-piva@umlub.pl
OSCE III Katedra i Klinika Ginekologii dr n. med. Ewa Woźniakowska 817244848 ewa.wozniakowska@umlub.pl
Psychiatria        
  PNK II Klinika Psychiatrii i Rehabilitacji Psychiatrycznej lek. med. Kinga Nafalska 817440967 kinga.nafalska@umlub.pl
Katedra i Zakład Dydaktyki i Symulacji Medycznej dr n med. Andrzej Ochal 814485930 andrzej.ochal@umlub.pl
TEST II Klinika Psychiatrii i Rehabilitacji Psychiatrycznej lek. med. Ryszard Sitarz 81744 0967 ryszardsitarz@umlub.pl
OSCE II Klinika Psychiatrii i Rehabilitacji Psychiatrycznej lek. med. Ewa Krzewicka-Romaniuk 81744 0967 ewa.krzewicka-romaniuk@umlub.pl
Medycyna Ratunkowa        
  PNK Katedra i Klinika Chirurgii Urazowej i Medycyny Ratunkowej dr n. med. Tomasz Lϋbek 815321854 tomasz.lubek@umlub.pl
Katedra i Zakład Dydaktyki i Symulacji Medycznej dr n med. Andrzej Ochal 814485930 andrzej.ochal@umlub.pl
TEST Katedra i Klinika Chirurgii Urazowej i Medycyny Ratunkowej dr n. med. Tomasz Lϋbek 815321854 tomasz.lubek@umlub.pl
OSCE I Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii lek med. Daniel Pietrzak 817 244 332 daniel.pietrzak@umlub.pl
Medycyna Rodzinna        
  PNK Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej dr n. med. Grzegorz Mizerski 815247856 grzegorz.mizerski@umlub.pl
Katedra i Zakład Dydaktyki i Symulacji Medycznej dr n med. Andrzej Ochal 814485930 andrzej.ochal@umlub.pl
TEST Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej dr n. med. Grzegorz Mizerski 815247856 grzegorz.mizerski@umlub.pl
OSCE Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej dr n. med. Grzegorz Mizerski 815247856 grzegorz.mizerski@umlub.pl

Koordynatorzy