Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Koordynatorzy kierunku lekarskiego ds. studentów anglojęzycznych 2020-2024

PRZEDMIOT JEDNOSTKA IMIĘ I NAZWISKO KOORDYNATORA NUMERTELEFONU ADRES E-MAIL
KOORDYNATOR KIERUNKU LEKARSKIEGO DS. STUDENTÓW ANGLOJĘZYCZNYCH    
  Zakład Genetyki Nowotworów z Pracownaią Cytogenetyczną prof. dr hab. n. med. Agata Filip 81448 6102 agata.filip@umlub.pl
GRUPA A- NAUKI MORFOLOGICZNE      
KOORDYNATOR GRUPY PRZEDMIOTÓW A Zakład Anatomii Prawidłowej dr n. med. Jacek Baj 81448 6020 jacekbaj@umlub.pl
Anatomia prawidłowa człowieka Zakład Anatomii Prawidłowej dr n. med. Jacek Baj 81448 6020 jacekbaj@umlub.pl
Histologia z embriologią Katedra i Zakład Histologii Embriologii i Cytofizjologii dr n. med. Marta Lis-Sochocka 814486153 marta.lis-sochocka@umlub.pl
GRUPA B- NAUKOWE PODSTAWY MEDYCYNY      
KOORDYNATOR GRUPY PRZEDMIOTÓW B Katedra i Zakład Biochemii i Biologii Molekularnej dr n. med. Agnieszka Stenzel-Bembenek 814486359 agnieszkastenzelbembenek@umlub.pl
Biologia  Zakład Anatomii Prawidłowej dr n. med. Jacek Baj 814486020 jacekbaj@umlub.pl
  Katedra i Zakład Fizjologii Człowieka

dr n. farm. Joanna Warchulińska

814486080 joannawarchulinska@umlub.pl
  Katedra i Zakład Biologii i Parazytologii dr n. med. Aneta Woźniak 814486060 aneta.wozniak@umlub.pl
Chemia Zakład Chemii Analitycznej dr Karolina Fila 814487185 karolina.fila@umlub.pl
Fizyka-biofizyka Katedra i Zakład Biofizyki prof. dr hab. n. med. Hanna Trębacz 814486336 hanna.trebacz@umlub.pl
Matematyka-statystyka Zakład Informatyki i Statystyki Med. z Pracownią Zdalnego Nauczania dr n. med. Tomasz Słomka 814486733 tomasz.slomka@umlub.pl
Biochemia i biologia molekularna Katedra i Zakład Biochemii i Biologii Molekularnej dr n. med. Agnieszka Stenzel-Bembenek 814486359 agnieszkastenzelbembenek@umlub.pl
Patofizjologia Katedra i Zakład Patofizjologii dr n. med. Katarzyna Załuska-Ogryzek 814486504 katarzynazaluskaogryzek@umlub.pl
Podstawy informatyki z elementami statystyki medycznej Zakład Informatyki i Statystyki Med. z Pracownią Zdalnego Nauczania mgr Urszula Deneka  814486963 urszula.deneka@umlub.pl
Biologia człowieka Zakład Anatomii Prawidłowej dr n. med. Jacek Baj 81448 6020 jacekbaj@umlub.pl
Chemia organiczna Katedra i Zakład Syntezy i Technologii Chem. Środ. Lecznicz. dr n. farm. Tomasz Wróbel
818144872
tomasz.wrobel@umlub.pl
Fizyczne podstawy medycyny Katedra i Zakład Biofizyki prof. dr hab. n. med. Hanna Trębacz 814486336 hanna.trebacz@umlub.pl
Informatyka Zakład Informatyki i Statystyki Med. z Pracownią Zdalnego Nauczania mgr Urszula Deneka 814486963 urszula.deneka@umlub.pl
Fizjologia człowieka Katedra i Zakład Fizjologii Człowieka dr n. med. Katarzyna Skórzyńska-Dziduszko  814486080 katarzyna.skorzynska-dziduszko@umlub.pl
Biologia komórki i nowotworów Zakład Anatomii Prawidłowej

dr n. farm. Joanna Kozak

81448 6020

joanna.kozak@umlub.pl

Zintegrowane nauki podstawowe Katedra i Katedra i Zaklad Dydaktyki i Symulacji Medycznej

dr n. med. Łukasz Pietrzyk

817423684

lukasz.pietrzyk@umlub.pl

Nauki behawioralne - Biostatystyka Zakład Informatyki i Statystyki Medycznej z Pracownią Zdalnego Nauczania dr n. med. Tomasz Słomka 814486733 tomasz.slomka@umlub.pl
Podstawy metodyki i prowadzenia badań naukowych A

Katedra i Zakład Patofizjologii

 

Zakład Hematologii Doświadczalnej

dr n med. Paula Wróblewska-Łuczka

 

dr hab. n med. Paulina Własiuk

814486500

 

 814486630

paula.wroblewska-luczka@umlub.pl

 

paulina.wlasiuk@umlub.pl

Podstawy metodyki i prowadzenia badań naukowych B Zakład Informatyki i Statystyki Medycznej z Pracownią Zdalnego Nauczania mgr Urszula Deneka 814486730 urszula.deneka@umlub.pl
Parazytologia Katedra i Zakład Biologii i Parazytologii dr n. med. Zbigniew Zając 814486065 zbigniew.zajac@umlub.pl
GRUPA C- NAUKI PRZEDKLINICZNE        
KOORDYNATOR GRUPY PRZEDMIOTÓW C Pracownia Farmakologii Komókowej i Molekularnej prof. dr hab. n. med. Ewa Urbańska 814486460 ewa.urbanska@umlub.pl
Genetyka oraz Genetyka medyczna Zakład Genetyki Nowotworów z Pracownią Cytogenetyczną dr n. med. Szymon Zmorzyński 814486103 szymon.zmorzynski@umlub.pl
Genetyka oraz Genetyka kliniczna Zakład Genetyki Klinicznej

dr n med. Lidia Kotuła

814486110 lidia.kotula@umlub.pl
Mikrobiologia lekarska Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej

dr n. med. Agnieszka Bogut - BIS

  dr n med. Agnieszka Magryś  - Regularny

814486410 agnieszkabogut@umlub.pl agnieszkamagrys@umlub.pl
Patomorfologia Katedra i Zakład Patomorfologii Klinicznej

dr n. med. Agnieszka Fronczek - Regularny

 

dr n med. Jarosław Swatek

814486537

agnieszkafronczek@umlub.pl

 

jaroslaw.swatek@umlub.pl

Farmakologia  Pracownia Farmakologii Komókowej i Molekularnej prof. dr hab. n. med. Ewa Urbańska 814486460 ewa.urbanska@umlub.pl
Farmakologia i toksykologia Pracownia Farmakologii Komókowej i Molekularnej prof. dr hab. n. med. Ewa Urbańska 814486460 ewa.urbanska@umlub.pl
Neurofarmakologia Katedra i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej dr hab. n. med. Mariusz Świąder 814486450 mariusz.swiader@umlub.pl
Immunologia kliniczna Katedra i Zakład Immunologii Klinicznej dr hab. n. med. Piotr Pożarowski 814486420 piotr.pozarowski@umlub.pl
Toksykologia Klinika Toksykologii lek. med. Kamil Zaleski 815374080 kamil.zaleski@umlub.pl
Toksykologia kliniczna Klinika Toksykologii lek. med. Kamil Zaleski 815374080 kamil.zaleski@umlub.pl
Diagnostyka laboratoryjna Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

dr n. farm. Magdalena Hałabis-Kalinowska - Foundation   

 

mgr Magdalena Nieśpiałowska - AM/TW

814487120

magdalena.halabis-kalinowska@umlub.pl

 

magdalenaniespialowska@umlub.pl

 

Podstawy metodyki i prowadzenia badań naukowych C Zakład Informatyki i Statystyki Medycznej z Pracownią Zdalnego Nauczania mgr Urszula Deneka 814486730 urszula.deneka@umlub.pl
Podstawy metodyki i prowadzenia badań naukowych D Katedra i Klinika Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej/Katedra i Zakład Epidemiologii i Metodologii Badań Klinicznych lek med. Marcin Lewicki  81448 6370 marcin.lewicki@umlub.pl
Propedeutyka chorób wewnętrznych Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych dr hab. n. med. Marcin Trojnar 815327717 marcintrojnar@umlub.pl
GRUPA D- NAUKI BEHAWIORALNE I SPOŁECZNE Z ELEMENTAMI PROFESJONALIZMU    
KOORDYNATOR GRUPY PRZEDMIOTÓW D Katedra i Zakład Biologii i Parazytologii dr hab. n. med. Katarzyna Bartosik 814486060 katarzyna.bartosik@umlub.pl
Język angielski medyczny Katedra i Katedra i Zaklad Dydaktyki i Symulacji Medycznej

prof. dr hab. n med. Kamil Torres

 

lek. med. Monika Szaniawska

814485384 monika.szaniawska@umlub.pl
Język polski Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych dr n. hum. Katarzyna Karska 814486220 katarzynakarska@umlub.pl
Psychospołeczne aspekty medycyny 1 Zakład Psychologii Stosowanej dr n. o zdr. Joanna Milanowska 814486602 joanna.milanowska@umlub.pl
Psychospołeczne aspekty medycyny 2 Zakład Psychologii Stosowanej dr n o zdr. Agnieszka Rolińska 697642046 agnieszka.rolinska@umlub.pl
Psychospołeczne aspekty medycyny 3 Zakład Psychologii Stosowanej dr n med. Judyta Jabłońska-Brzozowska 500176364 judyta.jablonska-brzozowska@umlub.pl
Psychospołeczne aspekty medycyny 4 Katedra i Katedra i Zaklad Dydaktyki i Symulacji Medycznej dr n med. Magdalena Horodeńska 814485930 magdalenahorodenska@umlub.pl
Psychospołeczne aspekty medycyny 5 Zakład Psychologii Stosowanej dr n o zdr. Agnieszka Rolińska 697642046 agnieszka.rolinska@umlub.pl
Psychospołeczne aspekty medycyny 6 Zakład Psychologii Stosowanej dr n. o zdr. Joanna Milanowska 814486602 joanna.milanowska@umlub.pl
Elementy profesjonalizmu Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych dr hab. n. med. Marcin Trojnar 815327717 marcintrojnar@umlub.pl
Komunikowanie w medycynie Katedra i Zaklad Dydaktyki i Symulacji Medycznej dr n. med. Aleksandra Rutkowska 814486602 aleksandra.rutkowska@umlub.pl
Socjologia w medycynie Zakład Socjologii Medycyny dr n. społ. Luiza Nowakowska 814486963 luiza.nowakowska@umlub.pl
Parazytologia Katedra i Zakład Biologii i Parazytologii dr hab. n. med. Katarzyna Bartosik 814486060 katarzyna.bartosik@umlub.pl
Nauki behawioralne - etyka Zakład Etyki i Filozofii Człowieka dr n. o zdr. Anna Zagaja  814486850 annazagaja@umlub.pl
Nauki behawioralne - Podstawy Filozofii Katedra i Zakład Nauk Humanistycznych i Medycyny Społecznej dr n. o zdr. Anna Zagaja  814486850 annazagaja@umlub.pl
Nauki behawioralne - Psychologia Medyczna Zakład Psychologii Stosowanej dr n. o zdr. Joanna Milanowska 814486602 joanna.milanowska@umlub.pl
Terminologia Medyczna Katedra i Zaklad Dydaktyki i Symulacji Medycznej mgr Natalia Radczuk 814485930 natalia.radczuk@umlub.pl
Higiena i Żywienie Katedra i Zakład Higieny dr hab. n. med. Barbara Nieradko-Iwanicka 814485930 barbara.nieradko-iwanicka@umlub.pl
Medycyna oparta na faktach (EBM) Katedra i Zaklad Dydaktyki i Symulacji Medycznej lek. med. Aleksandra Winiarska 814485930 aleksandra.winiarska@umlub.pl
Historia medycyny Zakład Anatomii Prawidłowej dr n. med. Jacek Baj 814486020 jacekbaj@umlub.pl
GRUPA E- NAUKI KLINICZNE NIEZABIEGOWE      
KOORDYNATOR GRUPY PRZEDMIOTÓW E Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych dr hab. n. med. Andrzej Prystupa 815327717 andrzej.prystupa@umlub.pl
Umiejętności kliniczne Katedra i Zaklad Dydaktyki i Symulacji Medycznej

dr n. med. Magdalena Horodeńska

 

dr n. med. Łukasz Pietrzyk

 

dr n. med. Grzegorz Witkowski

 

mgr Katarzyna Fatyga

817425930

magdalena.horodenska@umlub.pl

 

 

lukasz.pietrzyk@umlub.pl

 

 

grzegorz.witkowski@umlub.pl

 

 

katarzyna.fatyga@umlub.pl

Endokrynologia Katedra i Klinika Endokrynologii dr n. med. Ewa Kiszczak-Bochyńska 817244668 ewa.kiszczak-bochynska@umlub.pl
Hematologia Katedra i Klinika Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku prof. dr hab. n. med. Monika Podhorecka 815345468 monika.podhorecka@umlub.pl Wiersz
Kardiologia Katedra i Klinika Kardiologii dr n. med. Michał Trojnar 817244151
817244324
michal.trojnar@umlub.pl
Nefrologia Katedra i Klinika Nefrologii dr n. med. Michał Dragan 817244539 michaldragan@umlub.pl
Psychiatria  II Klinika Psychiatrii i Rehabilitacji Psychiatrycznej dr n. med. Justyna Pawęzka 817440967 justyna.pawezka@umlub.pl
Pediatria  Klinika Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej

dr hab. n. med. Agnieszka Zaucha-Prażmo -

koordynator główny

817185500 a.prazmo@umlub.pl
  Klinika Nefrologii dziecięcej  dr n. med. Anna Wieczorkiewicz-Płaza 817185454 anna.plaza@umlub.pl
  Klinika Chorób Płuc i Reumatologii dziecięcej  dr n. med. Ewa Markut-Miotła 817185477 ewamarkutmiotla@umlub.pl
  Klinika Patologii Noworodków i Niemowląt dr n. med. Agata Tarkowska 817185371 agatatarkowska@umlub.pl
  Klinika Endokrynologii i Neurologii dziecięcej, Klinika Pediatrii, Klinika Pediatrii i Gastroenterologii dr hab. n. med. Witold Kołłątaj 817185449 witoldkollataj@umlub.pl
  Zakład Propedeutyki Pediatrii I Katedry Pediatrii prof. dr hab. Beata Kulik-Rechberger   beatakulikrechberger@umlub.pl
Pulmonologia i ftyzjatria Katedra i Klinika Pneumonologii, Onkologii i Alergologii dr n. med. Anna Grzywa-Celińska 817244702 anna.grzywa-celinska@umlub.pl
Propedeutyka chorób wewnętrznych Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych dr hab. n. med. Marcin Trojnar 815327717 marcintrojnar@umlub.pl
Dermatologia Katedra i Klinika Dermatol., Wenerol. i Dermatol. Dziecięcej dr n. med. Anna Michalak-Stoma 815323647 anna.michalak-stoma@umlub.pl
Onkologia Klinika Chirurgii Onkologicznej dr n. med. Magdalena Skórzewska - koordynator główny 81534 4313 magdalena.skorzewska@umlub.pl
  Zakład Hematoonkologii Doświadczalnej dr hab. n. med. Norbert Grząśko 814486630 norbert.grzasko@umlub.pl
  Klinika Chirurgii Onkologicznej dr n. med. Karol Rawicz-Pruszyński  815344313 karolrawiczproszynski@umlub.pl
  Katedra i Klinika Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku prof. dr hab. n. med. Monika Podhorecka 815345468 monika.podhorecka@umlub.pl
Neurologia Katedra i Klinika Neurologii dr n. med. Urszula Skrobas 817244541
817244720
kinga.buraczynska@umlub.pl
Reumatologia Katedra i Klinika Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej dr hab. n. med. Ewa Wielosz 814486458 ewa.wielosz@umlub.pl
Gastroenterologia Katedra i Klinika Gastroenterologii z Pracownią Endoskopową dr hab. n. med. Beata Kasztelan- Szczerbińska 817244535 beatakasztelanszczerbinska@umlub.pl
Farmakologia Kliniczna Pracownia Farmakologii Komókowej i Molekularnej prof. dr hab. n. med. Ewa Urbańska 814486460 ewa.urbanska@umlub.pl
Geriatria Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych dr hab. n. med. Marcin Trojnar 815327717 marcintrojnar@umlub.pl
Choroby zakaźne Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych prof. dr hab. n. med. Krzysztof Tomasiewicz 815349414 krzysztof.tomasiewicz@umlub.pl
Medycyna Wieku Podeszłego Katedra i Zaklad Dydaktyki i Symulacji Medycznej prof. dr hab. n. med. Anna Torres 814485930 anna.torres@umlub.pl
Podstawowe techniki ratujące życie Katedra i Zaklad Dydaktyki i Symulacji Medycznej dr n. med. Grzegorz Witkowski 814485930 grzegorzwitkowski@umlub.pl
Wstęp do procedur klinicznych Katedra i Klinika Otolaryngologii Dziecięcej, Foniatrii i Audiologii dr n. med. Tomasz Horoch 817185581 tomasz.horoch@umlub.pl
Podstawowe umiejętności kliniczne Katedra i Zaklad Dydaktyki i Symulacji Medycznej mgr Katarzyna Fatyga 814485930 katarzynafatyga@umlub.pl
GRUPA F- NAUKI KLINICZNE ZABIEGOWE      
KOORDYNATOR GRUPY PRZEDMIOTÓW F  II Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Nowotworów Układu Pokarmowego dr hab. n. med. Tomasz Skoczylas 815349770 tomasz.skoczylas@umlub.pl
Diagnostyka obrazowa (radiologia) I Zakład Radiologii Lekarskiej dr hab. n med. Elżbieta Czekajska-Chehab - koordynator główny 817244660 elzbieta.czekajska-chehab@umlub.pl
  II Zakład Radiologii Lekarskiej lek. med. Ewa Fidor 815321084 ewa.fidor@umlub.pl
  Zakład Radiologii Dziecięcej dr hab. n. med. Grzegorz Jędrzejewski 817418447 grzegorz.jedrzejewski@umlub.pl
  Zakład Radiologii Zabiegowej i Neuroradiologii dr hab. n. med. Anna Szymańska 817244376 anna.szymanska@umlub.pl
  I Zakład Radiologii Lekarskiej dr n. med. Joanna Kurzepa 817244660 joannakurzepa@umlub.pl
Medycyna nuklearna Katedra i Zakład Medycyny Nuklearnej dr n. med. Anna Nocuń 817244339 anna.nocun@umlub.pl
Medycyna ratunkowa Katedra i Klinika Chirurgii Urazowej i Medycyny Ratunk.

dr n. med. Mariusz Jojczuk

 

mgr Konrad Szast

815321854

 

 

814485930

mariusz.jojczuk@umlub.pl

 

 

konrad.szast@umlub.pl

Ortopedia dziecięca Klinika Ortopedii i Rehabilitacji Dziecięcej dr n. med. Jarosław Kałakucki 817185570 jaroslaw.kalakucki@umlub.pl
Propedeutyka Chirurgii

 II Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Nowotworów Układu Pokarmowego

 

 

I Katedra i Klin. Chirur. Ogóln., Transplant. i Lecz. Żyw.

dr hab. n. med. Tomasz Skoczylas - koordynator główny

 

 

 

 

dr n. med. Tadeusz Dryka

815349770

 

 

 

 

 

 

817244829

tomasz.skoczylas@umlub.pl

 

 

 

 

 

 

 

tadeusz.dryka@umlub.pl

Laryngologia dziecięca Katedra i Klinika Otolaryngologii Dziecięcej, Foniatrii i Audiologii dr n. med. Tomasz Horoch 81 7185582 tomasz.horoch@umlub.pl
Laryngologia Katedra i Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej dr n. med. Marek Zadrożniak 817244518 marek.zadrozniak@umlub.pl
Ortopedia i Traumatologia Klinika Ortopedii i Traumatologii dr n. med. Jacek Kopacz 817244510 jacek.kopacz@umlub.pl
Ortopedia/Rehabilitacja Katedra i Klinika Rehabilitacji i Ortopedii dr n. med. Karolina Turżańska 817244184 karolina.turzanska@umlub.pl
Rehabilitacja Katedra i Klinika Rehabilitacji i Ortopedii dr n. med. Karolina Turżańska 817244184 karolina.turzanska@umlub.pl
Ginekologia i Położnictwo

III Katedra i Klinika Ginekologii 

prof. dr hab. n. med. Tomasz Paszkowski - koordynator główny

817244848

tomasz.paszkowski@umlub.pl

  III Katedra i Klinika Ginekologii dr n. med. Ewa Woźniakowska 817244848 ewawozniakowska@umlub.pl
  II Katedra i Klinika Ginekologii dr n. med. Katarzyna Romanek-Piva 817244268 katarzyna.romanek-piva@umlub.pl
  Katedra i Klinika Położnictwa i Perinatologii dr n. med. Magdalena Słodzińska 817244769
817244770
magdalena.slodzinska@umlub.pl
  I Katedra i Klinika Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii dr n. med. Monika Abramiuk 815327847 monika.abramiuk@umlub.pl
  Katedra i Klinika Położnictwa i Patologii Ciąży dr n. med. Aleksandra Stupak 815326612 aleksandra.stupak@umlub.pl
Chirurgia Urazowa Klinika Traumatologii i Medycyny Ratunkowej dr n. med. Marcin Misztal 815321854 marcin.misztal@umlub.pl
Chirurgia Naczyń Katedra I Klinika Chirurgii Naczyń i Angiologii dr hab. n. med. Stanisław Przywara 815325707 stanislawprzywara@umlub.pl
Okulistyka Katedra Okulistyki dr n. med. Beata Rymgayłło-Jankowska 815324827 beatar@umlub.pl
Urologia Katedra i Klinika Urologii i Onkologii Urologicznej lek. med. Paweł Buraczyński 817244794 pawel.buraczynski@umlub.pl
Kardiochirurgia Klinika Kardiochirurgii dr n. med. Krzysztof Olszewski 817244940 krzysztof.olszewski@umlub.pl
Chirurgia Dziecięca Katedra i Klinika Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej dr n. med. Jadwiga Szczepińska-Sobutka 81718 5350 jadwiga.szczepinska-sobutka@umlub.pl
Transplantologia Zakład Transplantologii Klinicznej dr n. med. Agnieszka Szymczyk 814487790 agnieszka.szymczyk@umlub.pl
Chirurgia Onkologiczna Klinika Chirurgii Onkologicznej dr n. med. Magdalena Skórzewska 815344313 magdalena.skorzewska@umlub.pl
Chirurgia Naczyń Katedra i Klinika Chirurgii Naczyń i Angiologii dr hab. n. med. Stanislaw Przywara 815325707 stanislawprzywara@umlub.pl
Chirurgia 

 II Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Nowotworów Układu Pokarmowego

dr hab. n. med. Tomasz Skoczylas - koordynator główny

815349770

tomasz.skoczylas@umlub.pl

Chirurgia Naczyń Katedra i Klinika Chirurgii Naczyń i Angiologii dr hab. n. med. Stanislaw Przywara 815325707 stanislawprzywara@umlub.pl
  Klinika Traumatologii i Medycyny Ratunkowej dr n. med. Marcin Misztal 815321854 marcin.misztal@umlub.pl
  I Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Leczenia Żywieniowego lek. med. Paweł Polski 817244829 pawel.polski@umlub.pl
Chirurgia Klatki Piersiowej Katedra i Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej dr n. med. Piotr Skoczylas 817244902 piotr.skoczylas@umlub.pl
Urologia Katedra i Klinika Urologii i Onkologii Urologicznej lek. med. Paweł Buraczyński 817244794 pawel.buraczynski@umlub.pl
Neurochirurgia Katedra i Klinika Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej dr n. med. Filip Stoma 817244176 filip.stoma@umlub.pl
Kardiochirurgia Katedra Kardiochirurgii dr n. med. Krzysztof Olszewski 817244940 krzysztof.olszewski@umlub.pl
Chirurgia Szczękowo-Twarzowa Katedra i Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej lek. med. Grzegorz Barszczewski 815323851 grzegorz.barszczewski@umlub.pl
Anestezjologia II Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii dr n. med. Michał Borys 815322713 michal.borys@umlub.pl

Interdyscyplinarne Leczenie Bólu

I Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii dr hab. n. med. Edyta Kotlińska-Hasiec - koordynator główny 817244332 edyta.kotlinska-hasiec@umlub.pl
Propedeutyka medycyny klinicznej Katedra i Zaklad Dydaktyki i Symulacji Medycznej dr n. med. Tomasz Kucmin 81532 1854 tomaszkucmin@umlub.pl
GRUPA G- PRAWNE I ORGANIZACJNE ASPEKTY MEDYCYNY      
KOORDYNATOR GRUPY PRZEDMIOTÓW G Kat. i Zakład Epidemiologii i Metodologii Badań Klinicznych dr n. med. Barbara Kołłątaj 814486373 barbara.kollataj@umlub.pl
BHP Katedra i Zakład Zdrowia Publicznego mgr Jarosław Momot 814486381
814486380
jaroslawmomot@umlub.pl
Epidemiologia Katedra i Zakład Epidemiologii i Metodologii Badań Klinicznych dr n. med. Barbara Kołłątaj 814486373 barbara.kollataj@umlub.pl
Prawne i Orgranizacyjne Aspekty Medycyny 1 Katedra i Zakład Epidemiologii i Metodologii Badań Klinicznych dr n. med. Barbara Kołłątaj 814486373 barbara.kollataj@umlub.pl
Zarządzanie i ekonomika w służbie zdrowia Katedra i Zakład Zdrowia Publicznego mgr Jarosław Momot 814486381
814486380
jaroslawmomot@umlub.pl
Zdrowie publiczne Katedra i Zakład Zdrowia Publicznego mgr Jarosław Momot 814486381
814486380
jaroslawmomot@umlub.pl
Medycyna Sądowa z elementami prawa Katedra i Zakład Medycyny Sądowej lek. med. Tomasz Cywka 814486470 tomasz.cywka@umlub.pl
Prawne i Orgranizacyjne Aspekty Medycyny 2 Katedra i Zakład Medycyny Sądowej lek. med. Tomasz Cywka 814486470 tomasz.cywka@umlub.pl
Orzecznictwo Katedra i Zakład Zdrowia Publicznego mgr Jarosław Momot 814486381
814486380
jaroslawmomot@umlub.pl
Bezpieczeństwo pacjenta Katedra i Zaklad Dydaktyki i Symulacji Medycznej lek. med. Magdalena Kozicka 814485930 magdalena.kozicka@umlub.pl
Higiena i Żywienie Katedra i Zakład Higieny prof. dr hab. n. med. Barbara Nieradko-Iwanicka 814486130 barbara.nieradko-iwanicka@umlub.pl
Nauki behawioralne - Zdrowie publiczne Katedra i Zakład Zdrowia Publicznego mgr Jarosław Momot 814486381
814486380
jaroslawmomot@umlub.pl
GRUPA H- PRAKTYCZNE NAUCZANIE KLINICZNE      
KOORDYNATOR GRUPY PRZEDMIOTÓW H Katedra i Klinika Rehabilitacji i Ortopedii dr hab. n. med. Tomasz Blicharski 817244894
817244184
817244179
tomasz.blicharski@umlub.pl
Choroby Wewnętrzne Katedra i Klinika Endokrynologii dr n. med. Monika Lenart-Lipińska 814487124 monika.lenart-lipinska@umlub.pl
Pediatria Klinika Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej dr n. med. Małgorzata Mitura-Lesiuk 814486030 malgorzata.mitura-lesiuk@umlub.pl
Chirurgia II Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Nowotworów Układu Pokarmowego dr hab. n. med. Tomasz Skoczylas 815349770 tomasz.skoczylas@umlub.pl
Ginekologia i Połoznictwo III Katedra i Klinika Ginekologii prof. dr hab. n. med. Tomasz Paszkowski 817244848 tomasz.paszkowski@umlub.pl
Psychiatria II Klinika Psychiatrii i Rehabilitacji Psychiatrycznej dr n. med. Justyna Pawęzka 817440967 justyna.pawezka@umlub.pl
Medycyna Ratunkowa Katedra i Klinika Chirurgii Urazowej i Medycyny Ratunk. dr n. med. Tomasz Lϋbek 815321854 tomasz.lubek@umlub.pl
Medycyna Rodzinna Katedra i Z-d Medycyny Rodzinnej dr n. med. Grzegorz Mizerski 815247856 grzegorz.mizerski@umlub.pl

 

 

 

Koordynatorzy