Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Koordynatorzy kierunku lekarskiego ds. studentów anglojęzycznych 2020-2024

Grupa Przedmiotów Przedmiot Jednostka Imię i nazwisko Koordynatora

Numer 

telefonu    

Adres e-mail
KOORDYNATOR KIERUNKU LEKARSKIEGO DS. STUDENTÓW ANGLOJĘZYCZNYCH Zakład Genetyki Nowotworów z Pracownaią Cytogenetyczną prof. dr hab. n. med. Agata Filip 81 448 6102 agata.filip@umlub.pl
GRUPA A- NAUKI MORFOLOGICZNE KOORDYNATOR GRUPY PRZEDMIOTÓW A Zakład Anatomii Prawidłowej dr n. med. Jacek Baj 81 448 6020 jacekbaj@umlub.pl
  Anatomia prawidłowa człowieka Zakład Anatomii Prawidłowej dr n. med. Jacek Baj 81 448 6020 jacekbaj@umlub.pl
  Histologia z embriologią Katedra i Zakład Histologii Embriologii i Cytofizjologii dr n. med. Marta Lis-Sochocka 81 448 6153 marta.lis-sochocka@umlub.pl
GRUPA B- NAUKOWE PODSTAWY MEDYCYNY KOORDYNATOR GRUPY PRZEDMIOTÓW B Katedra i Zakład Biochemii i Biologii Molekularnej dr n. med. Agnieszka Stenzel-Bembenek 81 448 6359 agnieszkastenzelbembenek@umlub.pl 
  Biologia Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej dr n. med. Jacek Baj 81 448 6020 jacekbaj@umlub.pl
  Chemia Zakład Chemii Analitycznej dr hab. n. farm. Anna Błażewicz 81 448 7185 annablazewicz@umlub.pl
  Fizyka-biofizyka Katedra i Zakład Biofizyki prof. dr hab. n. med. Hanna Trębacz 81 448 6336 hanna.trebacz@umlub.pl
  Matematyka-statystyka Zakład Informatyki i Statystyki Med. z Pracownią Zdalnego Nauczania dr n. med. Tomasz Słomka 81 448 6733 tomasz.slomka@umlub.pl
  Biochemia i biologia molekularna Katedra i Zakład Biochemii i Biologii Molekularnej dr n. med. Agnieszka Stenzel-Bembenek 81 448 6359 agnieszkastenzelbembenek@umlub.pl 
  Patofizjologia Katedra i Zakład Patofizjologii dr n. med. Katarzyna Załuska-Ogryzek 81 448 6504 katarzynazaluskaogryzek@umlub.pl
  Podstawy informatyki z elementami statystyki medycznej Zakład Informatyki i Statystyki Med. z Pracownią Zdalnego Nauczania mgr Urszula Deneka  81 448 6963 urszula.deneka@umlub.pl
  Biologia człowieka Zakład Anatomii Prawidłowej dr n. med. Jacek Baj 81 448 6020 jacekbaj@umlub.pl
  Chemia organiczna Katedra i Zakład Syntezy i Technologii Chem. Środ. Lecznicz. dr n. farm. Tomasz Wróbel
81 814 4872
tomasz.wrobel@umlub.pl
  Fizyczne podstawy medycyny Katedra i Zakład Biofizyki prof. dr hab. n. med. Hanna Trębacz 81 448 6336 hanna.trebacz@umlub.pl
  Informatyka Zakład Informatyki i Statystyki Med. z Pracownią Zdalnego Nauczania mgr Urszula Deneka 81 448 6963 urszula.deneka@umlub.pl
  Fizjologia człowieka Katedra i Zakład Fizjologii Człowieka dr n. med. Katarzyna Skórzyńska-Dziduszko  dr n. farm. Joanna Warchulińska 81 448 6080

katarzyna.skorzynska-dziduszko@umlub.pl

joanna.warchulinska@umlub.pl

  Biologia komórki i nowotworów Zakład Anatomii Prawidłowej dr n. med. Jacek Baj 81 448 6020 jacekbaj@umlub.pl
  Zintegrowane nauki podstawowe Zakład Dydaktyki i Symulacji Medycznej dr n. med. Łukasz Pietrzyk 81 742 3684 lukasz.pietrzyk@umlub.pl
  Nauki behawioralne - Biostatystyka Zakład Informatyki i Statystyki Medycznej z Pracownią Zdalnego Nauczania dr n. med. Tomasz Słomka 81 448 6733 tomasz.slomka@umlub.pl
  Parazytologia Katedra i Zakład Biologii i Parazytologii dr n. med. Zbigniew Zając 81 448 6065 zbigniew.zajac@umlub.pl
GRUPA C- NAUKI PRZEDKLINICZNE KOORDYNATOR GRUPY PRZEDMIOTÓW C Pracownia Farmakologii Komókowej i Molekularnej prof. dr hab. n. med. Ewa Urbańska 81 448 6460 ewa.urbanska@umlub.pl
  Genetyka oraz Genetyka medyczna Zakład Genetyki Nowotworów z Pracownią Cytogenetyczną dr n. med. Szymon Zmorzyński 81 448 6103 szymon.zmorzynski@umlub.pl
  Genetyka kliniczna Zakład Genetyki Klinicznej dr n. med. Paulina Gil-Kulik 81 448 6110 pauina.gil-kulik@umlub.pl
  Mikrobiologia lekarska Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej dr n. med. Agnieszka Bogut  dr n med. Agnieszka Magryś 81 448 6410

agnieszkabogut@umlub.pl

agnieszkamagrys@umlub.pl

  Patomorfologia Katedra i Zakład Patomorfologii Klinicznej dr n. med. Agnieszka Fronczek  dr n. med. Dorota Lewkowicz 81 448 6537

agnieszkafronczek@umlub.pl

dorota.lewkowicz@umlub.pl 

  Farmakologia i toksykologia Pracownia Farmakologii Komókowej i Molekularnej prof. dr hab. n. med. Ewa Urbańska 81 448 6460 ewa.urbanska@umlub.pl
  Neurofarmakologia Katedra i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej dr hab. n. med. Mariusz Świąder 81 448 6450  mariusz.swiader@umlub.pl
  Immunologia kliniczna Katedra i Zakład Immunologii Klinicznej dr hab. n. med. Piotr Pożarowski 81 448 6420 piotr.pozarowski@umlub.pl 
  Toksykologia kliniczna Klinika Toksykologii lek. med. Kamil Zaleski 81 537 4080 kamil.zaleski@umlub.pl
  Diagnostyka laboratoryjna Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej mgr Magdalena Nieśpiałowska 81 448 7120 magdalenaniespialowska@umlub.pl
  Propedeutyka chorób wewnętrznych Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych dr hab. n. med. Marcin Trojnar 81 532 7717  marcintrojnar@umlub.pl
GRUPA D- NAUKI BEHAWIORALNE I SPOŁECZNE Z ELEMENTAMI PROFESJONALIZMU KOORDYNATOR GRUPY PRZEDMIOTÓW D Katedra i Zakład Biologii i Parazytologii dr hab. n. med. Katarzyna Bartosik 81 448 6060 katarzyna.bartosik@umlub.pl
  Język angielski medyczny Zakład Dydaktyki i Symulacji Medycznej mgr Natalia Radczuk 81 448 5384 natalia.radczuk@umlub.pl
  Język polski Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych dr n. hum. Katarzyna Karska 81 448 6220  katarzynakarska@umlub.pl
  Psychospołeczne aspekty medycyny  Zakład Psychologii Stosowanej dr n. o zdr. Joanna Milanowska 81 448 6602 joanna.milanowska@umlub.pl
  Elementy profesjonalizmu Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych dr hab. n. med. Marcin Trojnar 81 532 7717  marcintrojnar@umlub.pl
  Komunikowanie w medycynie Zakład Dydaktyki i Symulacji Medycznej dr n. med. Aleksandra Rutkowska 81 448 6602 aleksandra.rutkowska@umlub.pl
  Socjologia w medycynie Zakład Socjologii Medycyny dr n. społ. Luiza Nowakowska 81 448 6963 luiza.nowakowska@umlub.pl
  Parazytologia Katedra i Zakład Biologii i Parazytologii dr hab. n. med. Katarzyna Bartosik 81 448 6060 katarzyna.bartosik@umlub.pl
  Nauki behawioralne -etyka Zakład Etyki i Filozofii Człowieka dr n. o zdr. Anna Zagaja  81 448 6850 annazagaja@umlub.pl
  Nauki behawioralne - Podstawy Filozofii Katedra i Zakład Nauk Humanistycznych i Medycyny Społecznej dr n. o zdr. Anna Zagaja  81 448 6850 annazagaja@umlub.pl
  Nauki behawioralne - Psychologia Medyczna Zakład Psychologii Stosowanej dr n. o zdr. Joanna Milanowska 81 448 6602 joanna.milanowska@umlub.pl
  Terminologia Medyczna Zakład Dydaktyki i Symulacji Medycznej mgr Natalia Radczuk 81 448 5384 natalia.radczuk@umlub.pl
  Higiena i Żywienie Katedra i Zakład Higieny dr hab. n. med. Barbara Nieradko-Iwanicka 81 448 6130 barbara.nieradko-iwanicka@umlub.pl
  Medycyna oparta na faktach (EBM) Zakład Dydaktyki i Symulacji Medycznej lek. med. Aleksandra Winiarska 81 448 5930 aleksandra.winiarska@umlub.pl
  Historia medycyny Zakład Anatomii Prawidłowej dr n. med. Jacek Baj 81 448 6020 jacekbaj@umlub.pl
GRUPA E- NAUKI KLINICZNE NIEZABIEGOWE KOORDYNATOR GRUPY PRZEDMIOTÓW E Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych dr hab. n. med. Andrzej Prystupa 81 532 7717  andrzej.prystupa@umlub.pl
  Umiejętności kliniczne Zakład Dydaktyki i Symulacji Medycznej dr n. med. Magdalena Horodeńska  dr n. med. Łukasz Pietrzyk  dr n. med. Grzegorz Witkowski  mgr Katarzyna Fatyga 81 742 3684

magdalena.horodenska@umlub.pl

lukasz.pietrzyk@umlub.pl

grzegorz.witkowski@umlub.pl

katarzyna.fatyga@umlub.pl

  Anatomia chirurgiczna i radiologiczna Zakład Dydaktyki i Symulacji Medycznej dr n. med. Tomasz Korzeniowski   tomasz.korzeniowski@umlub.pl
  Diagnostyka laboratoryjna Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej mgr Magdalena Nieśpiałowska 81 448 7120 magdalenaniespialowska@umlub.pl
  Endokrynologia Katedra i Klinika Endokrynologii dr n. med. Ewa Kiszczak-Bochyńska 81 724 4668  ewa.kiszczak-bochynska@umlub.pl
  Hematologia Katedra i Klinika Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku prof. dr hab. n. med. Monika Podhorecka 81 534 5468  monika.podhorecka@umlub.pl 
  Kardiologia Katedra i Klinika Kardiologii dr n. med. Michał Trojnar 81 724 4151
81 724 4324
michal.trojnar@umlub.pl
  Nefrologia Katedra i Klinika Nefrologii dr n. med. Michał Dragan 81 724 4539 michaldragan@umlub.pl
  Psychiatria  II Klinika Psychiatrii i Rehabilitacji Psychiatrycznej dr n. med. Justyna Pawęzka 81 744 0967  justyna.pawezka@umlub.pl
  Pediatria  Klinika Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej dr hab. n. med. Agnieszka Zaucha-Prażmo - koordynator główny 81 718 5500 a.prazmo@umlub.pl
    Klinika Nefrologii dziecięcej  dr n. med. Anna Wieczorkiewicz-Płaza 81 718 5454 anna.plaza@umlub.pl
    Klinika Chorób Płuc i Reumatologii dziecięcej  dr n. med. Ewa Markut-Miotła 81 718 5477 ewamarkutmiotla@umlub.pl
    Klinika Patologii Noworodków i Niemowląt dr n. med. Agata Tarkowska

81 718 5371

81 718 5379

agatatarkowska@umlub.pl
    Klinika Endokrynologii i Neurologii dziecięcej, Klinika Pediatrii, Klinika Pediatrii i Gastroenterologii dr hab. n. med. Witold Kołłątaj 81 718 5449 witoldkollataj@umlub.pl
    Zakład Propedeutyki Pediatrii I Katedry Pediatrii prof. dr hab. Beata Kulik-Rechberger

81 718 5371

81 718 5326

beatakulikrechberger@umlub.pl
  Pulmonologia i ftyzjatria Katedra i Klinika Pneumonologii, Onkologii i Alergologii dr n. med. Anna Grzywa-Celińska 81 724 4702 anna.grzywa-celinska@umlub.pl
  Propedeutyka chorób wewnętrznych Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych dr hab. n. med. Marcin Trojnar 81 532 7717  marcintrojnar@umlub.pl
  Dermatologia Katedra i Klinika Dermatol., Wenerol. i Dermatol. Dziecięcej dr n. med. Anna Michalak-Stoma 81 532 3647 anna.michalak-stoma@umlub.pl
  Onkologia Klinika Chirurgii Onkologicznej dr n. med. Magdalena Skórzewska - koordynator główny 81 534 4313 magdalena.skorzewska@umlub.pl
  Zakład Hematoonkologii Doświadczalnej dr hab. n. med. Norbert Grząśko 81 448 6630 norbert.grzasko@umlub.pl
  Klinika Chirurgii Onkologicznej dr n. med. Karol Rawicz-Pruszyński  81 534 4313  karol.rawicz-proszynski@umlub.pl
  Katedra i Klinika Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku prof. dr hab. n. med. Monika Podhorecka 81 534 5468  monika.podhorecka@umlub.pl 
  Neurologia Katedra i Klinika Neurologii dr n. med. Kinga Buraczyńska 81 724 4541
81 724 4720 
kinga.buraczynska@umlub.pl
  Reumatologia Katedra i Klinika Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej dr hab. n. med. Ewa Wielosz 81 448 6458 ewa.wielosz@umlub.pl
  Gastroenterologia Katedra i Klinika Gastroenterologii z Pracownią Endoskopową dr hab. n. med. Beata Kasztelan- Szczerbińska 81 724 4535 beatakasztelanszczerbinska@umlub.pl
  Farmakologia Kliniczna Pracownia Farmakologii Komókowej i Molekularnej prof. dr hab. n. med. Ewa Urbańska 81 448 6460 ewa.urbanska@umlub.pl
  Geriatria Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych dr hab. n. med. Marcin Trojnar 81 532 7717  marcintrojnar@umlub.pl
  Choroby zakaźne Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych dr hab. n. med. Krzysztof Tomasiewicz 81 534 9414 krzysztof.tomasiewicz@umlub.pl
  Medycyna Wieku Podeszłego Zakład Dydaktyki i Symulacji Medycznej Prof. dr hab. n. med. Anna Torres 81 448 6042 anna.torres@umlub.pl
  Podstawowe techniki ratujące życie Zakład Dydaktyki i Symulacji Medycznej dr n. med. Grzegorz Witkowski 81 448 5930 grzegorzwitkowski@umlub.pl
  Wstęp do procedur klinicznych Katedra i Klinika Otolaryngologii Dziecięcej, Foniatrii i Audiologii dr n. med. Tomasz Horoch 81 718 5581 tomasz.horoch@umlub.pl
  Podstawowe umiejętności kliniczne Zakład Dydaktyki i Symulacji Medycznej mgr Katarzyna Fatyga 81 448 5930 katarzynafatyga@umlub.pl
GRUPA F- NAUKI KLINICZNE ZABIEGOWE KOORDYNATOR GRUPY PRZEDMIOTÓW F II Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Nowotworów Układu Pokarmowego dr hab. n. med. Tomasz Skoczylas 81 534 9770 tomasz.skoczylas@umlub.pl
  Diagnostyka obrazowa (radiologia) I Zakład Radiologii Lekarskiej dr hab. n med. Elżbieta Czekajska-Chehab - koordynator główny 81 724 4660 elzbieta.czekajska-chehab@umlub.pl
    II Zakład Radiologii Lekarskiej lek. med. Ewa Fidor 81 532 1084 ewa.fidor@umlub.pl
    Zakład Radiologii Dziecięcej dr hab. n. med. Grzegorz Jędrzejewski 81 741 8447 grzegorz.jedrzejewski@umlub.pl
    Zakład Radiologii Zabiegowej i Neuroradiologii dr hab. n. med. Anna Szymańska 81 724 4376 anna.szymanska@umlub.pl
    I Zakład Radiologii Lekarskiej dr n. med. Joanna Kurzepa 81 724 4660 joannakurzepa@umlub.pl
  Medycyna nuklearna Katedra i Zakład Medycyny Nuklearnej dr n. med. Anna Nocuń 81 724 4339 anna.nocun@umlub.pl
  Medycyna ratunkowa Katedra i Klinika Chirurgii Urazowej i Medycyny Ratunk. dr n. med. Mariusz Jojczuk 81 532 1854 mariusz.jojczuk@umlub.pl
  Ortopedia dziecięca Klinika Ortopedii i Rehabilitacji Dziecięcej dr n. med. Jarosław Kałakucki 81 718 5570 jaroslaw.kalakucki@umlub.pl
  Propedeutyka Chirurgii I Katedra i Klin. Chirur. Ogóln., Transplant. i Lecz. Żyw. dr n. med. Anita Kołodziej-Karska 81 724 4829 anita.kolodziej-karska@umlub.pl
  II Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Nowotworów Układu Pokarmowego dr hab. n. med. Tomasz Skoczylas - koordynator główny 81 534 9770 tomasz.skoczylas@umlub.pl
  Laryngologia dziecięca Katedra i Klinika Otolaryngologii Dziecięcej, Foniatrii i Audiologii dr n. med. Tomasz Horoch 81 718 5582 tomasz.horoch@umlub.pl
  Laryngologia Katedra i Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej dr n. med. Marek Zadrożniak 81 724 4518 marek.zadrozniak@umlub.pl
  Ortopedia i Traumatologia Klinika Ortopedii i Traumatologii dr n. med. Jacek Kopacz 81 724 4510  jacek.kopacz@umlub.pl
  Ortopedia/Rehabilitacja Katedra i Klinika Rehabilitacji i Ortopedii dr n. med. Karolina Turżańska 81 72 44184 karolina.turzanska@umlub.pl
  Ginekologia i Położnictwo III Katedra i Klinika Ginekologii prof. dr hab. n. med. Tomasz Paszkowski - koordynator główny 81 724 4848  tomasz.paszkowski@umlub.pl
    III Katedra i Klinika Ginekologii dr n. med. Ewa Woźniakowska 81 724 4848 ewawozniakowska@umlub.pl
    II Katedra i Klinika Ginekologii dr n. med. Katarzyna Romanek-Piva 81 724 4268  katarzyna.romanek-piva@umlub.pl
    Katedra i Klinika Położnictwa i Perinatologii dr n. med. Magdalena Słodzińska 81 724 4769
81 724 4770 
magdalena.slodzinska@umlub.pl 
    I Katedra i Klinika Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii dr hab. n. med. Wojciech Kwaśniewski 81 534 9890 wojciech.kwasniewski@umlub.pl
    Katedra i Klinika Położnictwa i Patologii Ciąży dr n. med. Aleksandra Stupak 81 532 6612 aleksandra.stupak@umlub.pl
  Chirurgia Urazowa Klinika Traumatologii i Medycyny Ratunkowej dr n. med. Marcin Misztal 81 532 1854 marcin.misztal@umlub.pl
  Chirurgia Naczyń Katedra I Klinika Chirurgii Naczyń i Angiologii dr hab. n. med. Stanisław Przywara 81 532 5707 stanislawprzywara@umlub.pl
  Okulistyka Katedra Okulistyki dr n. med. Beata Rymgayłło-Jankowska 81 532 4827  beatar@umlub.pl
  Urologia Katedra i Klinika Urologii i Onkologii Urologicznej lek. med. Paweł Buraczyński 81 724 4794 pawel.buraczynski@umlub.pl
  Kardiochirurgia Klinika Kardiochirurgii dr n. med. Krzysztof Olszewski 81 724 4940  krzysztof.olszewski@umlub.pl
  Chirurgia Dziecięca Katedra i Klinika Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej dr n. med. Jadwiga Szczepińska-Sobutka 81 718 5350 jadwiga.szczepinska-sobutka@umlub.pl
  Transplantologia Zakład Transplantologii Klinicznej dr n. med. Agnieszka Szymczyk 81 448 7790 agnieszka.szymczyk@umlub.pl
  Chirurgia Onkologiczna Klinika Chirurgii Onkologicznej dr n. med. Magdalena Skórzewska 81 534 4313  magdalena.skorzewska@umlub.pl
  Chirurgia Naczyń Katedra i Klinika Chirurgii Naczyń i Angiologii dr hab. n. med. Stanislaw Przywara 81 532 5707 stanislawprzywara@umlub.pl
  Chirurgia  II Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Nowotworów Układu Pokarmowego dr hab. n. med. Tomasz Skoczylas - koordynator główny 81 534 9770 tomasz.skoczylas@umlub.pl
    Katedra i Klinika Chirurgii Naczyń i Angiologii dr hab. n. med. Stanislaw Przywara 81 532 5707 stanislawprzywara@umlub.pl
    Klinika Traumatologii i Medycyny Ratunkowej dr n. med. Marcin Misztal 81 532 1854 marcin.misztal@umlub.pl
    I Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Leczenia Żywieniowego dr n. med. Anita Kołodziej-Karska 81 724 4829 anita.kolodziej-karska@umlub.pl
    Katedra i Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej dr n. med. Piotr Skoczylas 81 724 4902 piotr.skoczylas@umlub.pl
    Katedra i Klinika Urologii i Onkologii Urologicznej lek. med. Paweł Buraczyński 81 724 4794 pawel.buraczynski@umlub.pl
    Katedra i Klinika Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej dr n. med. Filip Stoma 81 724 4176  filip.stoma@umlub.pl
    Katedra Kardiochirurgii dr n. med. Krzysztof Olszewski 81 724 4940 krzysztof.olszewski@umlub.pl
  Chirurgia Szczękowo-Twarzowa Katedra i Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej dr n. med. Anna Łukasiewicz-Gawęda 81 532 3851 anna.lukasiewicz-gaweda@umlub.pl
  Anestezjologia  II Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii dr n. med. Michał Borys 81 532 2713 michal.borys@umlub.pl
  I Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii dr hab. n. med. Edyta Kotlińska-Hasiec - koordynator główny 81 724 4332 edyta.kotlinska-hasiec@umlub.pl
  Propedeutyka medycyny klinicznej Zakład Dydaktyki i Symulacji Medycznej dr n. med. Tomasz Kucmin 81 532 1854 tomaszkucmin@umlub.pl
GRUPA G- PRAWNE I ORGANIZACJNE ASPEKTY MEDYCYNY KOORDYNATOR GRUPY PRZEDMIOTÓW G Kat. i Zakład Epidemiologii i Metodologii Badań Klinicznych dr n. med. Barbara Kołłątaj 81 448 6373 barbara.kollataj@umlub.pl
  BHP Katedra i Zakład Zdrowia Publicznego mgr Jarosław Momot 81 448 6381
81 448 6380 
jaroslawmomot@umlub.pl
  Epidemiologia Kat. i Zakład Epidemiologii i Metodologii Badań Klinicznych dr n. med. Barbara Kołłątaj 81 448 6373 barbara.kollataj@umlub.pl
  Zarządzanie i ekonomika w służbie zdrowia Katedra i Zakład Zdrowia Publicznego mgr Jarosław Momot 81 448 6381
81 448 6380 
jaroslawmomot@umlub.pl
  Zdrowie publiczne Katedra i Zakład Zdrowia Publicznego mgr Jarosław Momot 81 448 6381
81 448 6380 
jaroslawmomot@umlub.pl
  Medycyna Sądowa z elementami prawa Katedra i Zakład Medycyny Sądowej lek. med. Tomasz Cywka 81 448 6470 tomasz.cywka@umlub.pl
  Orzecznictwo Katedra i Zakład Zdrowia Publicznego mgr Jarosław Momot 81 448 6381
81 448 6380 
jaroslawmomot@umlub.pl
  Bezpieczeństwo pacjenta Zakład Dydaktyki i Symulacji Medycznej lek. med. Magdalena Kozicka 81 448 5930 magdalena.kozicka@umlub.pl
  Higiena i Żywienie Katedra i Zakład Higieny dr hab. n. med. Barbara Nieradko-Iwanicka 81 448 6130 barbara.nieradko-iwanicka@umlub.pl 
  Nauki behawioralne - Zdrowie publiczne Katedra i Zakład Zdrowia Publicznego mgr Jarosław Momot 81 448 6381
81 448 6380 
jaroslawmomot@umlub.pl
GRUPA H- PRAKTYCZNE NAUCZANIE KLINICZNE KOORDYNATOR GRUPY PRZEDMIOTÓW H Katedra i Klinika Rehabilitacji i Ortopedii dr hab. n. med. Tomasz Blicharski 81 724 4894
81 724 4184
81 724 4179
tomasz.blicharski@umlub.pl
  Choroby Wewnętrzne Katedra i Klinika Endokrynologii dr n. med. Monika Lenart-Lipińska 81 448 7124 monika.lenart-lipinska@umlub.pl
  Pediatria Klinika Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej dr hab. n. med. Agnieszka Zaucha-Prażmo 81 718 5500 a.prazmo@umlub.pl
  Chirurgia II Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Nowotworów Układu Pokarmowego dr hab. n. med. Tomasz Skoczylas 81 534 9770 tomasz.skoczylas@umlub.pl
  Ginekologia i Połoznictwo III Katedra i Klinika Ginekologii prof. dr hab. n. med. Tomasz Paszkowski 81 724 4848 tomasz.paszkowski@umlub.pl
  Psychiatria II Klinika Psychiatrii i Rehabilitacji Psychiatrycznej dr n. med. Justyna Pawęzka 81 744 0967 justyna.pawezka@umlub.pl
  Medycyna Ratunkowa Katedra i Klinika Chirurgii Urazowej i Medycyny Ratunk. dr n. med. Tomasz Lϋbek 81 532 1854 tomasz.lubek@umlub.pl
  Medycyna Rodzinna Katedra i Z-d Medycyny Rodzinnej dr n. med. Grzegorz Mizerski 81 524 7856 grzegorz.mizerski@umlub.pl

Koordynatorzy