Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Krajowe projekty badawcze

 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Badania metabolomiczne i proteomiczne w oparciu o chromatografię cieczową sprzężoną ze spektrometrią mas w celu oceny efektów działania kofeiny i topiramatu oraz ich wzajemnych interakcji w modelu drgawek pentetrazolowych u larw danio pręgowanego

 

Badanie poziomu ekspozycji na glifosat i markerów stanu zapalnego wśród mieszkańców Lubelszczyzny

 

Analiza metalomiczna głównych elem. struk. serca oraz naczyń w przewlekłej chorobie alkoholowej

 

Rzeczywistość wirtualna w nauce neuroanatomii

 

MEDpedia Galeria Medyczna

 

Spektrometria mas dla medycyny precyzyjnej i nowoczesnej farmacji

 

Zakup wyposażenia EEG do Ośrodka Medycyny Doświadczalnej, UM w Lublinie

 

Rozbudowa infrastruktury Rezonansu magnetycznego 7T

 

Klaster obliczeniowy z macierzą dyskową i oprogramowaniem dla Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

 

Udział Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w XIX Lubelskim Festiwalu Nauki „Nauka dla Przyszłości”

 

Krwotok jako zagrożenie życia. Pierwsza pomoc w zapobieganiu zgonom. Apteczka pierwszej pomocy

 

Konferencja „Określenie standardów bezpieczeństwa pacjenta w opiece stomatologicznej”

 

Ogólnopolska konferencja „Wielopłaszczyznowa opieka nad noworodkiem i niemowlęciem”

 

Wsparcie bezpieczeństwa pacjenta przez popularyzację dowodów naukowych w praktyce zawodów medycznych

 

Dynamic Digital Skills for Agility and Resilience in Medical and Allied Professions (DDS-MAP) – Dynamiczne umiejętności cyfrowe dla radzenia sobie ze stresem i elastyczności działania w zawodach medycznych i pokrewnych

 

 

Fundacja DKMS

Ocena wpływu wybranych inhibitorów Kinazy Tyrozynowej Brutona na funkcję limfocytów Tγδ pod kątem immunoterapii

 

 

Fundacja NUTRICIA

Analysis of screening tests, biochemical markers, and blood morphology markers in assessment of malnutrition in patients undergoing elective esophageal cancer surgery – single-center study

 

Nauka

Kalendarz

Czerwiec 2024