Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Analiza metalomiczna głównych elem. struk. serca oraz naczyń w przewlekłej chorobie alkoholowej

 

Projekt finansowany z budżetu państwa przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

Tytuł projektu: Analiza metalomiczna głównych elem. struk. serca oraz naczyń w przewlekłej chorobie alkoholowej

 

Słowa kluczowe: metalomika, układ sercowo-naczyniowy, serce, naczynia krwionośne, badania post-mortem, przewlekła choroba alkoholowa

 

Nazwa programu: Perły Nauki

 

Nr umowy: PN/01/0313/2022

 

Kierownik projektu: Alicja Forma

 

Jednostka realizująca: Zakład Anatomii Prawidłowej, Klinicznej i Obrazowej

 

Okres realizacji projektu: 14.07.2023 – 14.07.2027

 

Wartość projektu: 239 618,50 PLN

 

Opis projektu:

Celem badania jest mapowanie stężeń mikro- i makroelementów oraz metali ciężkich układu sercowo-naczyniowego u pacjentów z przewlekłą chorobą alkoholową. Wybrane elementy morfologiczne serca oraz naczynia krwionośne zostaną poddane analizie wielopierwiastkowej przy użyciu spektrometrii mas sprzężonej z plazmą wzbudzaną indukcyjnie (ICP-MS). Badanie ma na celu wyłonienie panelu pierwiastków ulegających bioakumulacji w poszczególnych elementach morfologicznych układu sercowo-naczyniowego ze szczególnym uwzględnieniem interakcji międzypierwiastkowych. Zaplanowane badanie ma na celu przedstawienie potencjalnych skutków ubocznych przewlekłego spożywania alkoholu, w tym przypadku na przykładzie toksyczności etanolu i jego metabolitów na wyszczególnione w projekcie elementy morfologiczne serca. Ponieważ wiele pierwiastków stanowi składowe biomolekuł istotnych w prawidłowej fizjologii serca, może to rzucić światło na patogenezę wielu dysfunkcji serca związanych z nadmiernym, przewlekłym spożywaniem alkoholu.

Nauka

Kalendarz

Lipiec 2024