Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Analiza porównawcza systemów hodowli tkanek ludzkich, które naśladują mikrośrodowisko guza

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

 

 OPUS 21

 

 

Nr rejestracyjny: 2021/41/B/NZ7/03786

 

Instytucja finansująca:

Narodowe Centrum Nauki

 

Kierownik projektu: dr Matthias Nees, prof. uczelni, Katedra i Zakład Biochemii i Biologii Molekularnej

 

Projekt realizowany w ramach konsorcjum: 

Lider: Uniwersytet Medyczny w Lublinie     

  

Partnerzy: Uniwersytet Warszawski, Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk

 

Streszczenie popularnonaukowe

 

Budżet UML:  1 421 820 PLN

Czas realizacji: 01.03.2022 r. – 28.02.2026 r.

Nauka

Kalendarz

Czerwiec 2023