Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Badanie poziomu ekspozycji na glifosat i markerów stanu zapalnego wśród mieszkańców Lubelszczyzny

 

Projekt finansowany z budżetu państwa przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

Tytuł projektu: Badanie poziomu ekspozycji na glifosat i markerów stanu zapalnego wśród mieszkańców Lubelszczyzny

 

Słowa kluczowe: glifosat, stan zapalny

 

Nazwa programu: Perły Nauki

 

Nr umowy: PN/01/0312/2022

 

Kierownik projektu: Kaja Karakuła

 

Jednostka realizująca: Zakład i Katedra Medycyny Sądowej

 

Okres realizacji projektu: 16.05.2023 – 16.10.2026

 

Wartość projektu: 239 860,50 PLN

 

Opis projektu:

Glifosat - najintensywniej stosowany środek chwastobójczy na świecie, został wprowadzony na rynek w 1974 roku. Pomimo rosnącego i powszechnego stosowania herbicydu, a także pojawiających się obaw i dyskusji na temat niekorzystnych skutków zdrowotnych w populacji, niewiele badań szacowało poziom ekspozycji w Polsce. Przedstawiony projekt ma na celu oszacowanie ekspozycji na glifosat poprzez określenie stężenia herbicydu oraz jego metabolitu w dwóch grupach osób o odmiennym miejscu zamieszkania i ryzyku narażenia zawodowego, biorąc pod uwagę:

a. różne próbki biologiczne,

b. różne pory roku,

c. rodzaj spożywanej diety.

Dodatkowo podjęta zostanie próba określenia ewentualnych związków między ekspozycją na glifosat a występowaniem stanu zapalnego o niewielkim nasileniu w badanej grupie.

Nauka

Kalendarz

Lipiec 2024