Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Badanie skuteczności i mechanizmów grzybobójczego działania wybranych pochodnych 1,3,4-tiadiazoli w interakcji z antybiotykami z grupy azoli i polienów wobec szczepów wykazujących oporność specyficzną lub wielolekową.

 

 

PROJEKT OPUS 18

 

 

Nr rejestracyjny: 2019/35/B/NZ7/02756

 

Kierownik zespołu badawczego UML: prof. dr hab. n. med. Alina Olender, Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej

 

Projekt realizowany w ramach konsorcjum:

Lider: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej – Wydział Biologii i Biotechnologii.

 

Kierownik projektu: prof. dr hab. Mariusz Gagoś

 

Partnerzy: Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Wydział Lekarski Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Biologii Środowiskowej Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Farmaceutyczny w Sosnowcu

 

Streszczenie popularnonaukowe

 

Kwota dofinansowania dla UML: 289 416 PLN

 

Czas realizacji: 01.09.2020 r. - 31.08.2024 r.

Nauka

Kalendarz

Lipiec 2024