Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Antyutleniające, elektroaktywne i biobójcze samoprzylegające materiały opatrunkowe

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

 

 OPUS 20 +LAP

 

 

Nr rejestracyjny: 2020/39/I/ST5/02108

 

Instytucja finansująca:

Narodowe Centrum Nauki

 

Kierownik zespołu badawczego UML: dr hab. Agata Przekora-Kuśmierz, prof. uczelni, Samodzielna Pracownia Inżynierii Tkankowej i Medycyny Regeneracyjnej

 

Projekt realizowany w ramach konsorcjum oraz we współpracy z zagraniczną jednostką naukową: 

Lider: Politechnika Łódzka, Wydział Chemiczny

 

Kierownik projektu: dr hab. inż. Joanna Pietrasik

 

Partner: Uniwersytet Medyczny w Lublinie

 

Podmiot zagraniczny: Ulm University               

 

Streszczenie popularnonaukowe

 

Budżet UML:  902 740 PLN

Czas realizacji: 03.01.2022 r. - 02.01.2025 r.

Nauka

Kalendarz

Lipiec 2024