Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Czy nanocząstki metali wpływają na biosyntezę bioaktywnych metabolitów roślinnych? - badania na modelu kultur in vitro gatunków z rodziny Brassicaceae o działaniu prozdrowotnym.

 

Projekt finansowany z budżetu państwa przez Narodowe Centrum Nauki

 

Tytuł projektu: Czy nanocząstki metali wpływają na biosyntezę bioaktywnych metabolitów roślinnych? - badania na modelu kultur in vitro gatunków z rodziny Brassicaceae o działaniu prozdrowotnym.

 

Słowa kluczowe: nanotechnologia; biotechnologia roślin; biopierwiastki; roślinne metabolity wtórne; nowe źródła pozyskiwania surowców naturalnych; cząstki niejonowe metali

 

Nazwa konkursu: OPUS 25

 

Nr umowy: UMO-2023/49/B/NZ7/02428

 

Lider projektu: Uniwersytet Jagielloński

 

Partnerzy projektu: Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

 

Kierownik zadań w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie:  

dr hab. n. med. Eliza Blicharska

 

Jednostka realizująca: Zakład Patobiochemii i Interdyscyplinarnych Zastosowań Chromatografii Jonowej

 

Okres realizacji projektu: 19.01.2024 – 18.01.2028

 

Wartość projektu: 2 293 266 PLN

 

Dofinansowanie dla Uniwersytetu Medycznego w Lublinie: 862 590 PLN

 

Opis projektu

Nauka

Kalendarz

Lipiec 2024