Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Diamentowy Grant

 

 

Projekt finansowany z budżetu państwa przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

Tytuł projektu: Badania metabolomiczne i proteomiczne w oparciu o chromatografię cieczową sprzężoną ze spektrometrią mas w celu oceny efektów działania kofeiny i topiramatu oraz ich wzajemnych interakcji w modelu drgawek pentetrazolowych u larw danio pręgowanego

 

Słowa kluczowe: padaczka, kofeina, topiramat, interakcje kofeina - topiramat, larwy danio pręgowany, metabolomika, proteomika, spektrometria mas, LC-MS

Nazwa programu: Diamentowy Grant

 

Nr umowy: 0088/DIA/2020/49

 

Kierownik projektu: dr n. med. Adrian Bartoszek

 

Jednostka realizująca: Zakład Bioanalityki

 

Okres realizacji projektu: 16.11.2020 – 15.11.2024

 

Wartość projektu: 220 000 PLN

 

Opis projektu: Kofeina jest najczęściej stosowanym środkiem pobudzającym ośrodkowy układ nerwowy. Badania na modelach zwierzęcych wykazały, że kofeina wydaje się mieć wpływ na wszystkie leki przeciwpadaczkowe w pewnym stopniu, a najsilniejszy efekt zaobserwowano w przypadku topiramatu. Zależność między kofeiną, napadami padaczkowymi i lekami przeciwpadaczkowymi jest złożona i wciąż nie do końca poznana. Leczenie napadów drgawkowych nadal pozostaje wyzwaniem dla neurologów, epileptologów, farmakologów i patofizjologów. Pozyskanie nowych informacji pogłębiających wiedzę na temat patogenezy padaczki i interakcji leków przeciwdrgawkowych z innymi lekami oraz innymi substancjami chemicznymi często konsumowanymi jako używki, suplementy diety, składniki diety jest niezbędne do pełniejszego zrozumienia podstawowych szlaków molekularnych i komórkowych i skutecznej kontroli napadów padaczkowych. Badania metabolomiczne i proteomiczne mogą dostarczyć cennego wglądu w naturę interakcji pomiędzy kofeiną a lekami przeciwpadaczkowymi i przyczynić się, w perspektywie długoterminowej, do odkrycia biomarkerów, które pozwolą na indywidualne leczenie padaczki. W ramach projektu zbadany zostanie profil metabolomiczny oraz proteomiczny larw danio pręgowanego w modelu drgawek pentetrazolowych za pomocą chromatografii cieczowej sprzężonej ze spektrometrią mas w celu oceny efektu i mechanizmu działania kofeiny i topiramatu oraz pozyskania wglądu molekularnego w charakter interakcji pomiędzy kofeiną i topiramatem.

 

 

Nauka

Kalendarz

Lipiec 2024