Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Diamentowy Grant

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

 

 

DIAMENTOWY GRANT

 

 

Badania metabolomiczne i proteomiczne w oparciu o chromatografię cieczową sprzężoną ze spektrometrią mas w celu oceny efektów działania kofeiny i topiramatu oraz ich wzajemnych interakcji w modelu drgawek pentetrazolowych u larw danio pręgowanego.

 

Dofinansowanie:  220 000 ZŁ

 

Kierownik projektu: Adrian Bartoszek

 

Opiekun naukowy: dr hab. Emilia Fornal, prof. uczelni

 

Miejsce realizacji: Katedra i Zakład Patofizjologii, Wydział Lekarski

 

Okres realizacji: 16.11.2020 r. – 15.11.2024 r.

 

 

Opis projektu:

Kofeina jest najczęściej stosowanym środkiem pobudzającym ośrodkowy układ nerwowy. Badania na modelach zwierzęcych wykazały, że kofeina wydaje się mieć wpływ na wszystkie leki przeciwpadaczkowe w pewnym stopniu, a najsilniejszy efekt zaobserwowano w przypadku topiramatu. Zależność między kofeiną, napadami padaczkowymi i lekami przeciwpadaczkowymi jest złożona i wciąż nie do końca poznana. Leczenie napadów drgawkowych nadal pozostaje wyzwaniem dla neurologów, epileptologów, farmakologów i patofizjologów. Pozyskanie nowych informacji pogłębiających wiedzę na temat patogenezy padaczki i interakcji leków przeciwdrgawkowych z innymi lekami oraz innymi substancjami chemicznymi często konsumowanymi jako używki, suplementy diety, składniki diety jest niezbędne do pełniejszego zrozumienia podstawowych  szlaków molekularnych  i komórkowych i skutecznej kontroli napadów padaczkowych. Badania metabolomiczne i proteomiczne mogą dostarczyć cennego wglądu w naturę interakcji pomiędzy kofeiną a lekami przeciwpadaczkowymi i przyczynić się, w perspektywie długoterminowej, do odkrycia biomarkerów, które pozwolą na indywidualne leczenie padaczki. W ramach projektu zbadany zostanie profil metabolomiczny oraz proteomiczny larw danio pręgowanego w modelu drgawek pentetrazolowych za pomocą chromatografii cieczowej sprzężonej ze spektrometrią mas w celu oceny efektu i mechanizmu działania kofeiny i topiramatu oraz pozyskania wglądu molekularnego w charakter interakcji pomiędzy kofeiną i topiramatem.

 

 

Nauka

Kalendarz

Listopad 2022