Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Dwufunkcyjny, czuły na zmiany pH kompleks zeolitowo-bisfosfonianowy jako baza do produkcji inteligentnego implantu kostnego do leczenia złamań osteoporotycznych

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

 

 OPUS 22

 

Nr rejestracyjny: 2021/43/B/NZ7/00447

 

Instytucja finansująca:

 

Kierownik projektu: prof. dr hab. Agata Przekora-Kuśmierz, Samodzielna Pracownia Inżynierii Tkankowej i Medycyny Regeneracyjnej

 

Projekt realizowany w ramach konsorcjum: 

Lider: Uniwersytet Medyczny w Lublinie       

Partnerzy: Politechnika Lubelska                  

 

Streszczenie popularnonaukowe

 

Budżet UML:  2  308 850 PLN

 

Czas realizacji: 02.11.2022 r. – 01.11.2026 r.

Nauka

Kalendarz

Czerwiec 2023