Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Fundacja NUTRICIA

Tytuł projektu EN: Analysis of screening tests, biochemical markers, and blood morphology markers in assessment of malnutrition in patients undergoing elective esophageal cancer surgery – single-center study.

Tytuł projektu PL: Analiza wybranych testów przesiewowych, parametrów biochemicznych i morfologicznych w ocenie stopni niedożywienia pacjentów poddawanych planowym zabiegom resekcji nowotworów przełyku.

 

Kierownik projektu: Lek. Paweł Kutnik

 

Opiekun naukowy projektu: Prof. dr hab. Mirosław Czuczwar

 

Miejsce realizacji projektu: II Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

 

Opis projektu:

Niedożywienie jest częstym, istotnym problemem klinicznym, który szacuje się, że dotyczy od 19% do 60% wszystkich pacjentów hospitalizowanych. W badaniu przeprowadzonym w SPSK 1 w Lublinie, ryzyko niedożywienia wykryto u 22,3% pacjentów zakwalifikowanych do planowych zabiegów operacyjnych. Pacjenci z chorobą nowotworową przełyku należą do grupy ryzyka niedożywienia przedoperacyjnego. Operacje u niedożywionych pacjentów wiążą się z kolei z częstszym występowaniem powikłań pooperacyjnych, przedłużonym czasem hospitalizacji i gorszym rokowaniem.

 

W badaniu wstępnym przeprowadzonym w II Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii przy współpracy z Katedrą i Zakładem Medycyny Sądowej udało się wykazać korelację między przedoperacyjną utratą masy ciała, a stężeniem ciał ketonowych. Kontynuacja badania w jednolitej populacji pacjentów pomoże potwierdzić wyniki wstępne.

 

Udowodnienie zależności pomiędzy stężeniem ciał ketonowych, a ryzykiem niedożywienia pozwoliłoby na identyfikację pacjentów, u których przedoperacyjna interwencja żywieniowa byłaby korzystna, poprawiając przy tym rokowanie pacjentów.

 

Przyznana kwota finansowania: 78 720,00 zł

 

Czas realizacji: 03.2021 – 09.2025

 

 

Projekt badawczy finansowany przez Fundację NUTRICIA
w ramach umowy nr RG 5/2020

Nauka

Kalendarz

Lipiec 2024