Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Generacja Przyszłości

Program „Generacja Przyszłości”

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

 

Tytuł projektu:
"Metabolit tryptofanu, kwas kynureninowy – zapomniany pathogen w nowym świetle."

 

Studentka realizująca projekt:
Monika Turska

 

Miejsce realizacji projektu:
Katedra i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej
II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

 

Czas trwania projektu:

13 czerwca 2013 roku – 13 czerwca 2015 roku

 

Opis projektu:
Projekt zakłada przeprowadzenie badań , których wyniki będą stanowić podstawę do udziału w konkursie studenckich prac naukowych.


Przygotowanie do konkursu polega na: opracowaniu multimedialnej prezentacji wyników badań oraz materiałów pomocniczych, udziale w konkursach prac naukowych, odbywających się w ramach międzynarodowych konferencji naukowych, z prezentacją etapowych wyników zadań badawczych.

 

Celem badań naukowych jest:

  • zweryfikowanie wcześniejszych doniesień o fitotoksycznym działaniu kwasu kynureninowego przez zbadanie jego wpływu na działanie promieniowania UV na keratynocyty in vitro,
  • zbadanie wpływu kwasu kynureninowego na keratynocyty i fibroblasty in vitro,
  • oznaczenie ilości kwasu kynureninowego w ludzkiej wydzielinie  gruczołów potowych u kobiet i mężczyzn w róznych okresach życia,
  • oznaczenie ilości kwasu kynureninowego w ziołach i kosmetykach stosowanych do pielęgnacji skóry.


Projekt realizowany jest w ramach programu „Generacja Przyszłości” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

 

Kontakt:

Opiekun naukowy:
prof. dr hab. Tomasz Kocki
Katedra i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej
e-mail: tomasz.kocki@umlub.pl

Nauka

Kalendarz

Lipiec 2024