Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Kompleksowa ocena potencjału biomedycznego nowatorskich makroporowatych kriożelowych biomateriałów wytworzonych z zastosowaniem techniki suszenia sublimacyjnego w połączeniu ze środkiem pianotwórczym

 

 

Nr rejestracyjny: 2018/31/B/ST8/00945

 

Kierownik projektu:

prof. dr hab. n. farm. Agata Przekora-Kuśmierz, prof. uczelni

 

Miejsce realizacji projektu:

Katedra i Zakład Biochemii i Biotechnologii, Wydział Farmaceutyczny Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

 

Streszczenie popularnonaukowe

 

Przyznana kwota finansowania:

1 347600,00 PLN

 

Czas realizacji:

22.07.2019 r. - 21.11.2022 r.

 

Nauka

Kalendarz

Lipiec 2024