Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Nowoczesne materiały oparte o sieci metaloorganiczne do usuwania substancji psychoaktywnych - synteza, charakterystyka chemiczna, toksyczność i efektywność w badaniach in vitro i in vivo

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

 

 OPUS 22

 

Nr rejestracyjny: 2021/43/B/NZ7/00827

 

Instytucja finansująca:

 

Kierownik zespołu badawczego UML: dr Anna Boguszewska-Czubara, prof. uczelni, Katedra i Zakład Chemii Medycznej

 

Projekt realizowany w ramach konsorcjum: 

Lider:   Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

            Kierownik projektu: dr hab. inż. Przemysław Jakub Jodłowski

Partner: Uniwersytet Medyczny w Lublinie

                   

Streszczenie popularnonaukowe

 

Budżet UML:  847 000 PLN

 

Czas realizacji: 01.09.2022 r. - 31.08.2025 r.

Nauka

Kalendarz

Czerwiec 2023