Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Ocena przebiegu zakażenia SARS-CoV-2 u chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową w zależności od wykładników zaburzeń odporności ze szczególnym uwzględnieniem roli interferonów jako naturalnych związków o potencjale terapeutycznym

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

 

 OPUS 21

 

 

Nr rejestracyjny: 2021/41/B/NZ6/01765

 

Instytucja finansująca:

Narodowe Centrum Nauki

 

Kierownik zespołu badawczego UML: prof. dr hab. n. med. Ewelina Grywalska

                                                                 

Miejsce realizacji: Zakład Immunologii Doświadczalnej

 

Streszczenie popularnonaukowe

 

Budżet projektu:  1 999 647 PLN

Czas realizacji: 01.02.2022 r. - 31.01.2026 r.

Nauka

Kalendarz

Lipiec 2024