Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Ocena przeciwmigrenowego potencjału lepiężnika (Petasites spp): Izolacja bioaktywnych metabolitów wtórnych (petazyny) i ich charakterystyka farmakologiczna

 

Projekt finansowany z budżetu państwa przez Narodowe Centrum Nauki

 

Tytuł projektu: Ocena przeciwmigrenowego potencjału lepiężnika (Petasites spp): Izolacja bioaktywnych metabolitów wtórnych (petazyny) i ich charakterystyka farmakologiczna

 

Słowa kluczowe: Petasites, lepiężnik, Seskwiterpeny, Przeciwmigrenowe, LC-HRMS, FLIPR: Modele Mysie

 

Nazwa konkursu: PRELUDIUM 21

 

Nr umowy: UMO-2022/45/N/NZ7/02294

 

Podmiot realizujący: Uniwersytet Medyczny w Lublinie

 

Kierownik projektu:

mgr Łukasz Kulinowski

 

Jednostka realizująca: Zakład Chemii Produktów Pochodzenia Naturalnego

 

Okres realizacji projektu: 01.03.2023 – 28.02.2025

 

Wartość projektu: 140 000 PLN

 

Opis projektu

Nauka

Kalendarz

Lipiec 2024