Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Ocena wpływu wybranych inhibitorów Kinazy Tyrozynowej Brutona na funkcję limfocytów Tγδ pod kątem immunoterapii

 

 

Grant naukowy Fundacji DKMS

 

Tytuł projektu: Ocena wpływu wybranych inhibitorów Kinazy Tyrozynowej Brutona na funkcję limfocytów Tγδ pod kątem immunoterapii

 

Kierownik projektu: dr Michał Zarobkiewicz, prof. uczelni

 

Jednostka realizująca: Katedra i Zakład Immunologii Klinicznej

 

Okres realizacji projektu: 01.11.2023 – 31.10.2025

 

Wartość projektu: 200 000 PLN

 

Opis projektu: Kinaza tyrozynowa Brutona (BTK) jest kluczową cząsteczką w transdukcji sygnału receptora komórek B. Wraz z odkryciem ibrutynibu, inhibitora BTK pierwszej generacji, BTK stał się atrakcyjnym celem terapii kilku nowotworów hematologicznych. Jednakże, chociaż wpływ inhibitorów BTK na nowotwory został dobrze zbadany, wpływ na mikrośrodowisko gospodarza jest nadal w dużej mierze nieznany. Uważa się, że BTK ulega ekspresji prawie wyłącznie na komórkach B, jednak ostatnie odkrycia wskazują na ekspresję BTK w innych komórkach, w tym w komórkach T. Rola BTK w komórkach T, w tym komórkach Tγδ, jest w dużej mierze nieznana, a obecnie dostępne dane są bardzo ograniczone. Ponieważ limfocyty Tγδ można łatwo namnażać in vitro oraz są one naturalnie wysoce cytotoksyczne względem komórek nowotworowych, uznano je za obiecujący środek terapeutyczny w immunoterapii przeciwnowotworowej. Wśród możliwych zastosowań dla komórek Tγδ można znaleźć transfer komórek namnożonych ex vivo, aktywację komórek Tγδ in vivo i wreszcie metodę CAR-T w oparciu o limfocyty Tγδ. Pakiety robocze (WP1-WP6) pozwolą nam przeprowadzić ilościową i funkcjonalną ocenę komórek Tγδ wystawionych na działanie inhibitorów BTK: ibrutinibu, acalabrutinibu i zanubrutinibu. Ponadto będziemy oceniać limfocyty Tγδ wyizolowane z próbek krwi pacjentów z rozpoznaniem przewlekłej białaczki limfocytowej (PBL) przed iw trakcie terapii ibrutynibem. Uzyskane w ten sposób dane będą skorelowane ze stanem klinicznym pacjentów. Szczegółowa ocena komórek Tγδ przyczyni się do lepszego zrozumienia BTK i efektów terapii inhibitorami BTK. Z praktycznego punktu widzenia ważne jest poznanie całego spektrum działania BTK w limfocytach Tγδ, ponieważ obecnie ocenia się je jako możliwą immunoterapię. Ponadto pozwoli na lepsze zarządzanie skutkami ubocznymi terapii inhibitorami BTK.

 

Grant naukowy Fundacji DKMS

 

Fundacja DKMS

 

Nauka

Kalendarz

Lipiec 2024