Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Opracowanie fotoaktywowalnych cząsteczek o aktywności przeciwnowotworowej i przeciwgrzybiczej stanowiących koniugaty metydów chinonów, leków przeciwnowotworowych i nanocząstek złota, o potencjale terapeutycznym wobec nowotworów pęcherza moczowego


PROJEKT OPUS 17
 

 

Nr rejestracyjny: 2019/33/B/NZ7/01608

 

Kierownik zespołu badawczego UML: dr hab. n. med. i n. o zdr. Anna Boguszewska-Czubara, prof. uczelni

Katedra i Zakład Chemii Medycznej                                                                            

 

 

Projekt realizowany w ramach konsorcjum: 

Lider: Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu

 

Kierownik projektu: dr hab. Oleh Demchuk, prof. KUL

 

Partner: Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Wydział Nauk Medycznych

 

 

Streszczenie popularnonaukowe

 

 

Kwota dofinansowania dla UML: 427 875 PLN

 

Czas realizacji: 25.03.2020 r. - 24.02.2026 r.

Nauka

Kalendarz

Lipiec 2024