Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Opracowanie mechanizmu działania białek inaktywujących rybosomy na poziomie molekularnym i komórkowym

 

Projekt finansowany z budżetu państwa przez Narodowe Centrum Nauki

 

Tytuł projektu: Opracowanie mechanizmu działania białek inaktywujących rybosomy na poziomie molekularnym i komórkowym

 

Słowa kluczowe: Białka inaktywujące rybosom, Translacja, Rybosom, Transdukcja sygnału

 

Nazwa konkursu: OPUS 23

 

Nr umowy: UMO-2022/45/B/NZ3/02353

 

Lider projektu: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 

Partner projektu: Uniwersytet Medyczny w Lublinie

 

Kierownik zadań w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie:

dr hab. n. med. Adolfo Rivero Müller, prof. uczelni

 

Jednostka realizująca: Zakład Biochemii i Biologii Molekularnej

 

Okres realizacji projektu: 02.10.2023 – 01.10.2027

 

Wartość projektu: 2 891 740 PLN

 

Dofinansowanie dla Uniwersytetu Medycznego w Lublinie: 1 019 040 PLN

 

Opis projektu

Nauka

Kalendarz

Lipiec 2024