Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Badanie wpływu parametrów mięśni dna miednicy na efektywność rekonwalescencji po zabiegach prostatektomii radykalnej - udział studentów w międzynarodowych konferencjach.

Logotyp Funduszy Europejskich, Flaga Rzeczpospolitej Polski oraz Unii Europejskiej

 

Projekt pozakonkursowy o charakterze koncepcyjnym pt. „Najlepsi z najlepszych! 4.0.” (Działanie 3.3), realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Tytuł projektu

Badanie wpływu parametrów mięśni dna miednicy na efektywność rekonwalescencji po zabiegach prostatektomii radykalnej - udział studentów w międzynarodowych konferencjach.

 

Główne założenia i cel projektu

Laparoskopowa prostatektomia radykalna (LRP), czyli całkowite usunięcie gruczołu krokowego wraz z pęcherzykami nasiennymi, to jedna z podstawowych metod leczenia raka prostaty. Najczęstszymi powikłaniami pooperacyjnymi zabiegu są: czasowe nietrzymanie moczu oraz zaburzenia funkcji seksualnych. Dostępna literatura naukowa nie dostarcza wystarczających danych na temat efektywności działań, mających na celu zminimalizowanie okresu występowania powikłań po LRP. Dane otrzymane w badaniu pozwolą określić istotność wpływu parametrów mięśni lędźwiowych i dna miednicy mniejszej na tempo rekonwalescencji pacjentów po zabiegu.

Głównym celem projektu jest propagowanie aktywności naukowej studentów kierunku lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie poprzez prezentację wyników badań na międzynarodowych konferencjach naukowych, dyskusję ze światowej klasy ekspertami i publikację pracy w renomowanym czasopiśmie. Doświadczenie i umiejętności zdobyte przez studentów w ramach realizacji zadań opisanych w projekcie wzmocnią kompetencje naukowe uczestników oraz będą ważnym krokiem w dążeniach do podniesienia komfortu życia wielu pacjentów w Polsce i na świecie. Jesteśmy przekonani, że efekty płynące z projektu przysłużą się poszerzeniu wiedzy obecnych i przyszłych lekarzy z zakresu urologii.

 

Wartość projektu:  38 000,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 32 026,40 PLN

Okres realizacji:  08/2022 – 06/2023

Nauka

Kalendarz

Czerwiec 2024