Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Ocena morfologii i unaczynienia blaszek miażdżycowych zlokalizowanych w obrębie zewnątrzczaszkowych odcinków tętnic domózgowych z wykorzystaniem ultrasonografii ze wzmocnieniem kontrastowym (CEUS) w stratyfikacji ryzyka udaru niedokrwiennego

Logotyp Funduszy Europejskich, Flaga Rzeczpospolitej Polski oraz Unii Europejskiej

 

Projekt pozakonkursowy o charakterze koncepcyjnym pt. „Najlepsi z najlepszych! 4.0.” (Działanie 3.3), realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Tytuł projektu

Ocena morfologii i unaczynienia blaszek miażdżycowych zlokalizowanych w obrębie zewnątrzczaszkowych odcinków tętnic domózgowych z wykorzystaniem ultrasonografii ze wzmocnieniem kontrastowym (CEUS) w stratyfikacji ryzyka udaru niedokrwiennego.

 

Główne założenia i cel projektu

Udar niedokrwienny stanowi 80-87% wszystkich przypadków udarów mózgu, przy czym za około 20% udarów niedokrwiennych odpowiedzialne są blaszki miażdżycowe tętnic szyjnych.

Głównym założeniem projektu jest uczestnictwo studentów w międzynarodowych medycznych konferencjach naukowych z referatami dotyczącymi przydatności oceny morfologii i unaczynienia blaszek miażdżycowych tętnic domózgowych podczas badania USG z podaniem kontrastu w stratyfikacji ryzyka udaru niedokrwiennego. Doniesienia konferencyjne zostaną przygotowane na podstawie badań USG tętnic domózgowych wykonywanych w Zakładzie Radiologii i Neuroradiologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

 

Wartość projektu: 109 500,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 92 286,60  PLN

Okres realizacji:  08/2022 – 06/2023

Nauka

Kalendarz

Czerwiec 2023