Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Przeciwdziałanie zjawisku wyczerpania komórek CAR-T poprzez regulację optogenetyczną

 

Projekt finansowany z budżetu państwa przez Narodowe Centrum Nauki

 

Tytuł projektu: Przeciwdziałanie zjawisku wyczerpania komórek CAR-T poprzez regulację optogenetyczną

 

Słowa kluczowe: Limfocyty-T, CAR-T, bioinżynieria, interakcje międzykomórkowe, optogenetyka, komórki macierzyste, kultury 3D, organoidy, mikroprzepływy, Danio rerio

 

Nazwa konkursu: PRELUDIUM 22

 

Nr umowy: UMO-2023/49/N/NZ3/02548

 

Podmiot realizujący: Uniwersytet Medyczny w Lublinie

 

Kierownik projektu:

dr n. med. Alicja Przybyszewska-Podstawka

 

Jednostka realizująca: Katedra Nauk Podstawowych, Zakład Biochemii i Biologii Molekularnej

 

Okres realizacji projektu: 01.02.2024 – 31.01.2027

 

Wartość projektu: 209 800 PLN

 

Opis projektu

Nauka

Kalendarz

Lipiec 2024