Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Rola NPM1 jako biomarkera skuteczności leczenia celowanego u chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

 

 PRELUDIUM BIS 3

 

 

Nr rejestracyjny: 2021/43/O/NZ5/01885

 

Instytucja finansująca:

 

Kierownik projektu: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Giannopoulos

 

Miejsce realizacji: Zakład Hematoonkologii Doświadczalnej

 

Streszczenie popularnonaukowe

 

Budżet: 497 960 PLN

 

Czas realizacji: 01.10.2022 r. - 30.09.2025 r.

Nauka

Kalendarz

Lipiec 2024