Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Nowe substancje o szerokim spektrum aktywności na ośrodkowy układ nerwowy: optymalizacja ich wielocelowego profilu działania

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

 

 OPUS 22

 

 

Nr rejestracyjny: 2021/43/B/NZ7/01732

 

Instytucja finansująca:      

 

Kierownik projektu: dr hab. n. farm. Agnieszka Kaczor, prof. uczelni                                                            

Katedra i Zakład Syntezy i Technologii Chemicznej Środków Leczniczych

 

Projekt realizowany w ramach konsorcjum: 

Lider:  Uniwersytet Medyczny w Lublinie       

Partnerzy: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

                   Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 

Streszczenie popularnonaukowe

 

Budżet UML:  1 625 040 PLN

 

Czas realizacji: 01.08.2022 r. – 31.07.2025 r.

Nauka

Kalendarz

Lipiec 2024