Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Synergia metod chemicznego obrazowania w modelu cukrzycy

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

 

 SONATA 16

 

 

Nr rejestracyjny: 2020/39/D/ST4/01604

 

Instytucja finansująca:

Narodowe Centrum Nauki

 

Kierownik projektu:  dr hab. Anna Sroka-Bartnicka, prof. uczelni

 

Miejsce realizacji: Samodzielna Pracownia Spektroskopii i Obrazowania Chemicznego, Wydział Biomedyczny

 

Streszczenie popularnonaukowe

 

Budżet projektu:

1 464 366 PLN

 

Czas realizacji:

15.12.2021 r. - 14.12.2024 r.

Nauka

Kalendarz

Czerwiec 2023