Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Wieloparametryczna analiza hamujących i stymulujących punktów kontrolnych układu immunologicznego oraz ich rola w indukcji immunosupresji u pacjentek z endometriozą

 

Projekt finansowany z budżetu państwa przez Narodowe Centrum Nauki

 

Tytuł projektu: Wieloparametryczna analiza hamujących i stymulujących punktów kontrolnych układu immunologicznego oraz ich rola w indukcji immunosupresji u pacjentek z endometriozą

 

Słowa kluczowe: endometrioza, immunosupresja, komórki układu immunologicznego, immunologiczne punkty kontrolne, apoptoza limfocytów T

 

Nazwa konkursu: PRELUDIUM 22

 

Nr umowy: UMO-2023/49/N/NZ6/02565

 

Podmiot realizujący: Uniwersytet Medyczny w Lublinie

 

Kierownik projektu:

dr n. med. i n. o zdr. Dorota Suszczyk

 

Jednostka realizująca: I Katedra i Klinika Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii

 

Okres realizacji projektu: 01.03.2024 – 28.02.2027

 

Wartość projektu: 206 700 PLN

 

Opis projektu

Nauka

Kalendarz

Lipiec 2024