Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Wpływ glifosatu na biologiczne utlenianie metanu w glebach rolniczych

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

 

 OPUS 21

 

 

Nr rejestracyjny: 2021/41/B/NZ9/03130

 

Instytucja finansująca:

Narodowe Centrum Nauki

 

Kierownik zespołu badawczego UML: prof. dr hab. Emilia Fornal, Zakład Bioanalityki

 

Projekt realizowany w ramach konsorcjum: 

Lider: Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk

 

Kierownik projektu: dr Anna Pytlak

 

Partnerzy: Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

 

Streszczenie popularnonaukowe

 

Budżet UML: 258 760 PLN

Czas realizacji: 01.04.2022 r. - 31.03.2025 r.

Nauka

Kalendarz

Lipiec 2024