Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Kliniczne znaczenie immunosupresji w mikrośrodowiskach raka jajnika

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

 

 PRELUDIUM 20

 

 

Nr rejestracyjny: 2021/41/N/NZ6/01727

 

Instytucja finansująca:

Narodowe Centrum Nauki

 

Kierownik projektu: dr n. med. i n. o zdr. Anna Pawłowska-Łachut

 

Opiekun naukowy: prof. dr hab. Iwona Wertel

 

Miejsce realizacji:

Samodzielna Pracownia Diagnostyki i Immunologii Nowotworów 

                              

Streszczenie popularnonaukowe

 

Budżet projektu: 

209 870 PLN

Czas realizacji:

01.02.2022 r. – 31.01.2025 r.

Nauka

Kalendarz

Lipiec 2024