Uniwersytet Medyczny w Lublinie

CANALETTO – GPR55: innowacyjne metody badania oddziaływań leków z nowym celem molekularnym

 

Tytuł projektu: GPR55: innowacyjne metody badania oddziaływań leków z nowym celem molekularnym

 

EN: GPR55: Innovative approaches to study the molecular interactions of a novel drug target

 

Informacje ogólne: Projekt w ramach wymiany bilateralnej naukowców pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Włoską CANALETTO

 

Nr umowy: PPN/BIL/2018/2/00121/U/00001

 

Koordynator: prof. dr hab. Krzysztof Jóźwiak

 

Jednostka realizująca: Zakład Biofarmacji Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

 

Okres realizacji: 01.01.2019 – 31.12.2021
 

Zakres współpracy:

Projekt ma na celu opracowanie nowatorskiej metodologii badawczej, która będzie następnie wykorzystana w każdym zespołów do testowania kolejnych związków chemicznych w kierunku ich oddziaływań z GPR55, co pozwoli zdefiniować wymagania strukturalne dla ligandów receptora (tzw. farmakoforów).

Nauka

Kalendarz

Czerwiec 2024