Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Wyjazdy służbowe

Dokumenty

Dokumenty wymagane

 1. Wniosek o zgodę na wyjazd służbowy pracownika w związku z realizacją zadania badawczego/projektu badawczego.
  Pobierz plik
 2. Wniosek o zgodę na wyjazd studenta (doktoranta).
   Pobierz plik
 3. Oświadczenie - zgoda na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przygotowania polisy ubezpieczeniowej (dotyczy wyjazdów zagranicznych).
  Pobierz plik

 

 

Dokumenty dodatkowe

 1. Wniosek o dokonanie przelewu w przypadku przedpłat dokonywanych przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie wraz z dokumentami potwierdzającymi dane o rachunku bankowym, nazwę i adres beneficjenta.
  Pobierz plik
 2. Wniosek o dokonanie przelewu w przypadku, gdy beneficjentem opłaty zjazdowej jest Uniwersytet Medyczny w Lublinie.
  Pobierz plik
 3. W przypadku wyjazdów zagranicznych należy dołączyć również pismo skierowane do Prorektora ds. Nauki, zawierające uzupełniające informacje dotyczące delegacji, tj.:
  1. organizator konferencji,
  2. czas trwania konferencji,
  3. forma uczestnictwa (prezentacja ustna/plakatowa),
  4. wyjazd na zaproszenie/zgłoszenie własne,
  5. uzasadnienie celowości uczestnictwa w konferencji,
  6. wykazanie powiązania uczestnictwa z realizowanym projektem badawczym,
  7. spodziewany wpływ na postęp prowadzonych prac badawczych.

 

 

Dokumenty niezbędne do rozliczenia wyjazdu służbowego

 1. Ewidencja przebiegu pojazdu w przypadku podróży samochodem prywatnym.
  Pobierz plik
 2. Oświadczenie dotyczące opłaty zjazdowej w przypadku wyjazdów zagranicznych.
  Pobierz plik

Faktury/rachunki dotyczące rozliczenia delegacji, przed złożeniem w Dziale Nauki powinny zostać opisane na odwrocie (przykład opisu) oraz podpisane przez kierownika osoby rozliczającej wyjazd (podpis i pieczęć).

 

Nauka

Kalendarz

Luty 2024