Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Ocena wpływu niskich dawek Naltreksonu (LDN) na odczuwanie bólu i jakość życia kobiet z wulwodynią

Flaga i godło Polski

 

Projekt finansowany ze środków budżetu państwa od Agencji Badań Medycznych w ramach konkursu na działalność badawczo-rozwojową w zakresie niekomercyjnych badań klinicznych nr ABM/2020/1 pn. Ocena wpływu niskich dawek Naltreksonu (LDN) na odczuwanie bólu i jakość życia kobiet  z wulwodynią.

 

Wartość dofinansowania: 5 408 715,64 zł

Całkowity koszt projektu: 5 408 715,64 zł

Celem projektu jest wdrożenie nowych metod leczenia, które wpłyną na dotychczas stosowane postępowanie z chorymi z przetrwałym bólem sromu. Badanie ma także na celu ocenę reakcji na lek, cech psychologicznych i wykładników mięśniowo-powięziowych w różnych rodzajach wulwodynii.
Grupę badaną będą stanowiły dorosłe kobiety z wulwodynią.
Punktem końcowym badania będzie ocena skuteczności Naltreksonu w zmniejszeniu bólu przewlekłego oraz poprawa jakości życia u kobiet z wulwodynią.
Badanie obejmie także ocenę poprawy jakości życia przy stosowaniu Naltreksonu u kobiet z wieloma rodzajami bólu przewlekłego.

 

 

HARMONOGRAM

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Przygotowanie protokołu badania, rejestracja badania

 

 

 

 

 

 

Prowadzenie badania klinicznego

 

 

 

 

 

 

Opracowanie wyników realizowanego badania, przygotowanie publikacji i doniesień zjazdowych

 

 

 

 

 

 

Nauka

Kalendarz

Czerwiec 2024