Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Certyfikaty laboratoriów

Certyfikaty laboratoriów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

 

Tabela przedstawiająca bazę aktualnych certyfikatów dotyczących prowadzonej działalności przez wybrane laboratoria UML 

 

L.p.

Jednostka naukowa dla której wystawiono certyfikat

Nazwa certyfikatu

Data wydania

Data ważności certyfikatu

Wystawiający certyfikat

1 Zakład Hematoonkologii Doświadczalnej UML Certyfikat potwierdzający uczestnictwo w standaryzacji oceny ilościowej ekspresji genu BCR-ABL u chorych na przewlekłą białaczkę szpikową metodą RQ-PCR 28.07.2020 5 lat Pracownia Diagnostyki Molekularnej
Zakład Diagnostyki Hematologicznej i Genetyki
Szpital Uniwersytecki w Krakowie
2 Zakład Wirusologii z Pracownią Diagnostyki Wirusologicznej Certyfikat uczestnictwa Quality Control For Molecular Diagnostics w programie Epstein-Barr virus DNA EQA - QAV024121_2 02.11.2022 02.11.2023 Quality Control For Molecular Diagnostics Technology Terrace Tod Campus
West of Scotland Science Park, Glasgow

3

Zakład Wirusologii z Pracownią Diagnostyki Wirusologicznej

Certyfikat uczestnictwa Quality Control For Molecular Diagnostics w programie Human Cytomegalovirus DNA EQA - QAV014120_2

11.11.2022

11.11.2023

Quality Control For Molecular Diagnostics Technology Terrace Tod Campus
West of Scotland Science Park, Glasgow

4

Zakład Wirusologii z Pracownią Diagnostyki Wirusologicznej

Certyfikat uczestnictwa Quality Control For Molecular Diagnostics w programie SARS-CoV-2 EQA - QAV204215_1B

01.07.2022

01.07.2023

Quality Control For Molecular Diagnostics Technology Terrace Tod Campus
West of Scotland Science Park, Glasgow

5

Zakład Wirusologii z Pracownią Diagnostyki Wirusologicznej

Certyfikat uczestnictwa Quality Control For Molecular Diagnostics w programie BK virus DNA EQA - QAV144166_2

10.11.2022

10.11.2023

Quality Control For Molecular Diagnostics Technology Terrace Tod Campus
West of Scotland Science Park, Glasgow

6

Dział Diagnostyki Genetycznej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego

Certyfikat "Laboratorium Rekomendowane przez PTGC w latach 2020-2022" w ramach postnatalnych zmian konstytucyjnych

2020

 

31.08.2023

Zarząd Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka oraz Grupa Ekspertów ds. klinik cytogenetycznych

7

Dział Diagnostyki Genetycznej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego

 

 

 

Certyfikat "Laboratorium Rekomendowane przez PTGC w latach 2020-2022" w ramach postnatalnych zmian somatycznych

2020

 

31.08.2023

Zarząd Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka oraz Grupa Ekspertów ds. klinik cytogenetycznych

8

Dział Diagnostyki Genetycznej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego

 

Certyfikat "Laboratorium Rekomendowane przez PTGC w latach 2020-2022" w ramach cytogenetyki molekularnej w zakresie badań techniką FISH zmian somatycznych

2020

 

31.08.2023

Zarząd Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka oraz Grupa Ekspertów ds. klinik cytogenetycznych

9

Dział Diagnostyki Genetycznej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego

 

Certyfikat "Laboratorium Rekomendowane przez PTGC w latach 2020-2022" w ramach cytogenetyki molekularnej w zakresie badań techniką MLPA

2020

 

31.08.2023

Zarząd Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka oraz Grupa Ekspertów ds. klinik cytogenetycznych

10

Dział Diagnostyki Genetycznej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego

 

Certyfikat "Laboratorium Rekomendowane przez PTGC w latach 2020-2022" w ramach technik molekularnych w zakresie badań molekularnych zmian somatycznych

2020

 

31.08.2023

Zarząd Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka oraz Grupa Ekspertów ds. klinik cytogenetycznych

11

Dział Diagnostyki Genetycznej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego

Certyfikat potwierdzający, że Pracownia Cytogenetyczna i Pracownia Genetyki Molekularnej Działu Diagnostyki Genetycznej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie spełnia standardy w onkologii i hematologii dziecięcej i nadaje akredytację na wykonywanie badań genetycznych i molekularnych

01.07.2020

Bezterminowo

Polskie Towarzystwo Onkologii i Hematologii Dziecięcej

12

 Dział Diagnostyki Genetycznej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego

GenQA Participant laboratory/centre:
2023 Acute Lymphoblastic Leukaemia (ALL) - Enrolled
2023 Postnatal constitutional Copy Number Variant (CNV)
detection - Satisfactory
2023 Postnatal karyotyping - Satisfactory

08.02.2024

 

GenQA Participant laboratory/centre

13

Laboratorium Mikrobiologiczne
Katedry i Zakładu Mikrobiologii Lekarskiej UML

Świadectwo uzyskania pozytywnych wyników w Ogólnopolskim Sprawdzianie Wiarygodności Badań Mikrobiologicznych POLMICRO 2023 w zakresie oceny preparatów mikroskopowych, identyfikacji, lekowrażliwości i mechanizmów oporności na leki bakteryjnych czynników etiologicznych zakażeń

12.12.2023

31.12.2024

Centralny Ośrodek Badań Jakości
w Diagnostyce Mikrobiologicznej

14

Laboratorium Mikrobiologiczne
Katedry i Zakładu Mikrobiologii Lekarskiej UML

Zaświadczenie uczestnictwa w Ogólnopolskim Sprawdzianie Wiarygodności Badań Mikrobiologicznych w zakresie identyfikacji grzybów drożdżopodobnych POLMICRO/MIKOLOGIA 2023, w którym Laboratorium otrzymało pozytywny wynik

18.12.2022

31.12.2024

Centralny Ośrodek Badań Jakości
w Diagnostyce Mikrobiologicznej

15

Laboratorium Kontroli Jakości Produktów Leczniczych Katedry i Zakładu Farmakognozji z Pracownią Roślin Leczniczych UML

Certyfikat GMP na badania fizykochemiczne produktów leczniczych przeznaczonych dla ludzi

29.06.2022

3 lata

Główny Inspektor Farmaceutyczny

16

Ośrodek Medycyny Doświadczalnej UML

Certyfikat Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (numer rejestracyjny 24/2020/DPL z dnia 2 grudnia 2020 roku) w zakresie badania toksyczności środowiskowej w odniesieniu do organizmów wodnych i lądowych (ekotoksyczność)

 

Certyfikat - j. angielski / Good Laboratory Practice Certificate

02.12.2020

Bezterminowo

Prezes Biura do Spraw Substancji Chemicznych

 

Oświadczenie QCMD (Zakład Wirusologii)

 

PTGC przedłużenie certyfikatów (Dział Diagnostyki Genetycznej USD)

 

 

 

Nauka

Kalendarz

Czerwiec 2024