Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Publiczne obrony rozpraw doktorskich

mgr Sara Janowska

doktorantka w Katedrze i Zakładzie Chemii Organicznej UM w Lublinie.

 

Temat rozprawy: „Poszukiwanie nowych substancji o aktywności przeciwnowotworowej w grupie pochodnych 1,3,4-tiadiazolu".

 

Promotor wewnętrzny: prof. dr hab. n. farm. Monika Wujec

Promotor zewnętrzny: prof. dr hab. Anna Bielawska

 

Termin obrony: 10 lutego 2023 roku, godz. 11:00

Miejsce obrony: Sala seminaryjna Katedry i Zakładu Syntezy i Technologii Chemicznej Środków Leczniczych UM w Lublinie, ul. Chodźki 4a (Collegium Pharmaceuticum).

Nauka

Kalendarz

Luty 2023