Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Profesura

Wszystkie informacje dotyczące postępowań o nadanie tytułu profesora wg. nowej ustawy znajdują się na stronie Rady Doskonałości Naukowej

link: https://www.rdn.gov.pl/postepowanie-profesorskie.wymagania-dokumentacyjne-wnioskow-w-sprawie-nadanai-tytulu-profesora.html

Nauka

Kalendarz

Maj 2022