Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Współpraca z zagranicą

Zespół do Spraw Współpracy z Zagranicą wyodrębniony został zarządzeniem Rektora nr 27/2014 14 marca 2014 r, w  strukturze Uniwersytetu Medycznego w Lublinie i podlega dr hab. Hannie Trębacz Prorektorowi do Spraw Współpracy z Zagranicą i Szkolenia Podyplomowego dr hab. Hannie Trębacz.

Nauka

Kalendarz

Listopad 2020