Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Oferta szkoleniowa

Komunikat dla pielęgniarek i położnych w sprawie uruchomienia systemu monitorowania kształcenia pracowników medycznych (SMK)

 

Od dnia 1 maja 2017 r. zaczął obowiązywać System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK), który ma na celu wspomaganie przebiegu procesu kształcenia podyplomowego kadr medycznych, w tym pielęgniarek i położnych. Oznacza to m.in., że kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych rozpoczynające się od dnia 1 lipca 2017 r. będzie prowadzone wyłącznie za pośrednictwem Systemu Monitorowania Kształcenia tj. SMK.

 

Pielęgniarki i położne zainteresowane udziałem w kształceniu podyplomowym powinny wykonać następujące czynności:

 

  1. Dokonać potwierdzenia swojej tożsamości – preferowana forma za pomocą darmowego profilu zaufanego ePUAP, więcej informacji na stronie www.obywalet.gov.pl
  2. Założyć osobiste konto w SMK – Instrukcja zakładania konta w SMK 
  3. Złożyć do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych wniosek o weryfikację uprawnień – ważne jest, aby dane we wniosku zgadzały się z tymi, które posiada OIPiP w prowadzonym przez siebie rejestrze pielęgniarek i położnych, forma złożenia wniosku o weryfikację danych za pośrednictwem SMK.

 

Uwaga!

W przypadku chęci udziału w szkoleniu nie ujętym w planach w systemie SMK prosimy o wypełnienie załączonego poniżej formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na adres ckp@umlub.pl

 

 

Uruchomienie szkoleń jest uzależnione od ilości chętnych, a w przypadku specjalizacji również od pozyskania dotacji Ministra Zdrowia.

 

Wykaz szkoleń i ramowe programy dostępne są na stronie Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych

Oferta edukacyjna

Kalendarz

Maj 2022