WIRTUALNY SPACER

Zobacz jak wygląda nasz kampus z lotu ptaka

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

LUBLIN

Prof. Magdalena Chrościńska-Krawczyk w Komitecie ds. Międzynarodowych Amerykańskiej Akademii Mózgowego Porażenia Dziecięcego i Medycyny Rozwojowej

Profesor Magdalena Chrościńska-Krawczyk z Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie weszła w skład Komitetu ds. Międzynarodowych  American Academy for Cerebral Palsy and Developmental Medicine (Amerykańskiej Akademii Mózgowego Porażenia Dziecięcego i Medycyny Rozwojowej). Zadaniem Akademii (AACPDM) jest propagowanie wielokierunkowej edukacji naukowej pracowników

Spotkanie Forum Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Zapraszamy społeczność Uniwersytetu Medycznego w Lublinie do udziału najbliższym spotkaniu ForUM. Forum Uniwersytetu Medycznego w Lublinie jest cyklem wewnątrzuczelnianych spotkań naukowych, mających na celu stworzenie platformy do wymiany informacji o tematyce prowadzonych badań, wzmocnienie współpracy naukowej badaczy pracujących w różnych zespołach

Nowa edycja kursów języka angielskiego

Zapraszamy Państwa: Pracowników, Doktorantów oraz Studentów na nową edycję kursów j. angielskiego od 2 października 2023 do 5 lipca 2024. Kurs prowadzimy w formie zdalnej (na platformie TEAMS) i w kilku przypadkach – on-site w SPNJO. Podręczniki to 3 i 4

OPEN WEEK – Pierwszy KROK w karierę

Drodzy przyszli Studenci! Już 26-29 września serdecznie zapraszamy na bezpłatne wydarzenia (online oraz stacjonarnie), które odbywają się w ramach „OPEN WEEK – Pierwszy KROK w karierę” i są dedykowane osobom, które znalazły się na liście przyjętych na studia I roku na

Wybory Przewodniczących Rad ds. Stopni Naukowych

Rady ds. Stopni Naukowych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w poszczególnych dyscyplinach, na posiedzeniach w pierwszych dniach września, dokonały wyboru Przewodniczących Rad na kadencję od 1 września 2023 roku do 31 sierpnia 2027 roku.   Pełnienie tych funkcji powierzono: prof. dr

IX Zjazd Polskiego Towarzystwa Tyreologicznego

W dniach 28-30 września 2023 r. w Lublinie odbędzie się IX Zjazd Polskiego Towarzystwa Tyreologicznego. To wydarzenie oczekiwane przez specjalistów endokrynologii z całego kraju, które zgromadzi w jednym miejscu czołowych ekspertów z dziedziny endokrynologii i tyreologii. Podczas zjazdu zostaną zaprezentowane

Program wsparcia psychologicznego dla kadry medycznej

Realna pomoc w kryzysie emocjonalnym i poszerzanie świadomości w zakresie zdrowia psychicznego obecnych i przyszłych przedstawicieli sektora ochrony zdrowia. Trwa program wsparcia psychologicznego kadry medycznej oraz studentów kierunków medycznych.   Cele programu: doraźna, szybka pomoc w postaci interwencji kryzysowych (wizyt) prowadzonych