GRUPY BADAWCZE

Terapie eksperymetalne w onkologii – badania przedkliniczne

Główny badacz: Prof. dr hab. n. med. Andrzej Stepulak

Grupa Biomateriałów i Inżynierii Tkankowej

Główny badacz: Prof. dr hab. n. farm. Agata Przekora-Kuśmierz

Zespół analizy profilu genetycznego w onkologii dziecięcej

Główny badacz: Dr hab. n. med. Monika Lejman

Zespół Badawczy ds. oceny skuteczności technik relaksacji w leczeniu mięśniowo-powięziowego zespołu bólowego

Główny badacz: Dr hab. Michał Ginszt

Zaburzenia metaboliczne w ciąży i połogu

Główny badacz: Prof. Bożena Leszczyńska-Gorzelak

Interdyscyplinarny zespół do badań obwodowego i ośrodkowego działania substancji drobnocząsteczkowych

Główny badacz: Prof. dr hab. Waldemar Turski

Zespół Neurofarmakologii Behawioralnej

Główny badacz: prof. dr hab. Jolanta Kotlińska

Zespół badawczy w zakresie implantologii stomatologicznej

Główny badacz: Prof. zw. Dr hab. n.med. Mansur Rahnama

Zespół Badań Neurobiologicznych i Behawioralnych Chorób Ośrodkowego Układu Nerwowego

Główny badacz: Prof. dr hab. n. farm. Grażyna Biała

Procesy immunologiczne w chorobach rzadkich

Główny badacz: prof. dr hab. n. med. Jacek Roliński

Grupa ds. badań analizujących wybrane parametry odpowiedzi immunologicznej w przebiegu pierwotnie rozpoznanego młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów.

Główny badacz: Dr hab. n. o zdr., dr n. med. Anna Bednarek

Zespół badający związek masy ciała dzieci z wybranymi wskaźnikami sercowo-naczyniowymi

Główny badacz: Dr hab. n. o zdr. Danuta Zarzycka