WYSZUKIWARKA JEDNOSTEK

l.p Jednostka Strona
1 Rektor

Strona Jednostki

2 Administracja
3 Akademickie Biuro Karier Strona Jednostki
4 Archiwum Strona Jednostki
5 Audytor Wewnętrzny Strona Jednostki
6 Biuro Kanclerza Strona Jednostki
7 Biuro Oceny Jakości Kształcenia
8 Biuro Promocji i Rozwoju Uczelni
9 Biuro Rektora Strona Jednostki
10 Dział Administrowania Domami Studenckimi Strona Jednostki
11 Dom Studenta Nr 1 Strona Jednostki
12 Dom Studenta Nr 2 Strona Jednostki
13 Dom Studenta Nr 3
14 Dom Studenta Nr 4 Strona Jednostki
15 Dział Administracyjno-Gospodarczy Strona Jednostki
16 Sekcja ds. Zagospodarowania Majątku Ruchomego
17 Dział Aparatury Naukowej Strona Jednostki
18 Sekcja ds. Serwisu i Eksploatacji Aparatury
19 Sekcja ds. Zakupów Aparatury
20 Dział Ewidencji Majątku Strona Jednostki
21 Dział Finansowy Strona Jednostki
22 Dział ds. Funduszy Europejskich
23 Sekcja ds. Konkursów Grantowych
24 Sekcja ds. Wdrażania Projektów
25 Dział Informatyczny
Jednostka Strona

STRUKTURA ORGANIZACYJNA