INNOWACJE - MEDYCYNA - BIZNES

Centrum Transferu Wiedzy - banner graficzny

Od wtorku 28 lutego publikować będziemy cykl wywiadów z naukowcami Uniwersytetu Medycznego w Lublinie – Twórcami wynalazków opracowanych w ramach prac przedwdrożeniowych projektu Inkubator Innowacyjności 4.0.

Podczas rozmów Twórcy zaprezentują innowacyjne rozwiązania opracowywane na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. Seria publikacji pod hasłem #InnowacjeMedycynaBiznes, pozwoli nam pokazać różnorodność prac badawczych prowadzonych na Uniwersytecie oraz pokazać potencjał wdrożeniowy.

Jak projekty przedwdrożeniowe w projekcie Inkubator Innowacyjności 4.0 wpłyną na rozwój potencjału komercjalizacyjnego uczelni?

To właśnie dzięki realizacji takich projektów, poprzez rozwój i podnoszenie jakości tworzonych na uczelni innowacyjnych rozwiązań, potencjał wdrożeniowy Uniwersytetu stale wzrasta. Dzięki finansowaniu pozyskanemu z projektu, uczelnia może wzmacniać działania upowszechniające osiągnięcia naukowe, zwiększa ich wpływ na rozwój innowacyjności oraz intensyfikuje współpracę między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym. Tym samym umożliwia rozwój współpracy z przedsiębiorstwami w zakresie innowacji i najnowszych osiągnięć naukowych oraz komercjalizacji wyników prac B+R. Mamy nadzieję na pozyskiwanie funduszy na dalszy rozwój wynalazków w kolejnych tego typu projektach, aby Uniwersytet Medyczny stał się ośrodkiem innowacyjnych rozwiązań wdrażanych do gospodarki, z rosnącym wpływem na otoczenie społeczno-gospodarcze, mówi prof. dr hab. n med. Jarosław Dudka, Prorektor ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym.

Rozmówcy, Twórcy nowych rozwiązań, opowiedzą o wynalazkach wyróżniających się pod kątem innowacyjności. Naukowcy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie opowiedzą m. in. o systemie wspomagającym diagnostykę łagodnych zaburzeń poznawczych, biomateriałach zarówno do regeneracji ubytków chrzęstno-kostnych jak i leczenia trudno gojących się ran, innowacyjnych formułach kosmetycznych, czy sposobie diagnozowania miażdżycy tętnic oraz zastosowania markerów miRNA.

Zespoły Badawcze zainteresowane inicjatywą, chcące opowiedzieć o swoich doświadczeniach oraz podzielić się innowacyjnymi rozwiązaniami, zapraszamy do rozmów i prezentacji swoich wynalazków w Centrum Transferu Wiedzy, abyśmy wspólnie mogli określić ich potencjał komercjalizacyjny.

Co roku Uniwersytet Medyczny w Lublinie otrzymuje około 20 nowych patentów dla nowych wynalazków. Z pewnością jest o czym opowiadać oraz nad czym pracować, aby innowacyjne rozwiązania były jak najczęściej wdrażane do gospodarki, przede wszystkim w celu poprawy zdrowia i jakości życia.

#INNOWACJEMEDYCYNABIZNES

Poprzedni slajd
Następny slajd

Centrum Transferu Wiedzy

Telefon

+48 81448 5160

Email

transfer.wiedzy@umlub.pl

Lokalizacja

ul. Dolna 3 Maja 3 (Graden) Lublin, 20-079