Ogłoszenie konkursów NCN – OPUS 26 i SONATA 19

Centrum Wsparcia Nauki i Rozwoju informuje, że Narodowe Centrum Nauki ogłosiło kolejne edycje konkursów na realizację projektów badawczych OPUS 26 i SONATA 19.

 

OPUS 26

OPUS 26 jest skierowany do naukowców na każdym etapie kariery, w tym osób przed doktoratem. W konkursie można realizować projekty bez udziału partnerów zagranicznych lub z ich udziałem.

Kierownikami projektu mogą być naukowcy, którzy mają co najmniej jedną opublikowaną lub przyjętą do druku pracę albo jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe w przypadku działalności naukowej w zakresie twórczości i sztuki. W badania prowadzone w ramach projektów mogą być zaangażowani m.in. badacze na stanowiskach senior researcher, doktoranci oraz osoby na stanowiskach typu post-doc.

W konkursie OPUS 26 można złożyć wnioski na projekty trwające 1, 2, 3 lub 4 lata. Nie ma górnej granicy finansowania dla jednego projektu, a budżet całego konkursu wynosi 300 mln zł.

W przypadku wniosków OPUS LAP, dla każdego zespołu badawczego zaangażowanego w  projekt należy wskazać kierownika projektu: w projektach we współpracy dwustronnej – dwóch, a w trójstronnej – trzech, odpowiednio; kierownika polskiego zespołu badawczego i kierownika/-ów zagranicznych zespołów badawczych.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Narodowego Centrum Nauki

 

SONATA 19

SONATA 19 skierowana jest do naukowców, którzy uzyskali stopień doktora w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem (w okresie od 1.01.2016 – 31.12.2021) i którzy w swoim dorobku naukowym posiadają co najmniej jedną opublikowaną lub przyjętą do druku pracę. W przypadku działalności naukowej w zakresie twórczości i sztuki kierownik projektu powinien posiadać przynajmniej jedną pracę opublikowaną lub przyjętą do druku lub przynajmniej jedno dokonanie artystyczne bądź artystyczno-naukowe.

W konkursie SONATA 19 można złożyć wnioski na projekty trwające 12, 24 lub 36 miesięcy.. Nie ma górnej granicy finansowania dla jednego projektu, a budżet całego konkursu wynosi 100 mln zł.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Narodowego Centrum Nauki

 

Termin składania wniosków w w/w konkursach upływa 15 grudnia 2023 roku, o godz. 16:00. Nabór wniosków jest prowadzony za pośrednictwem systemu elektronicznego OSF.

Osoby zainteresowane przygotowaniem wniosku w konkursie prosimy o zgłaszanie się do Działu Wsparcia Grantowego e-mail: granty@umlub.pl tel. 81 448 52 96 najpóźniej do 15 listopada 2023 roku